„Синята зона“ в Силистра започва да работи

„Синята зона“ в Силистра започва да работи от 23 юли 2019г., с работно време от 8.30 ч. до 17.30 ч., в делничните дни от понеделник до петък.

„Синята зона“ за леки автомобили, автобуси до 12 седящи места и товарни автомобили с допустима максимална маса до 3,5 тона започва работа. 
Установените места за паркиране в работните дни от 8.30 ч. до 17.30 ч. са по улиците: „Христо Ботев“, ул. „Симеон Велики“ – от кръстовището на ул. „Хаджи Димитър“ до ОББ, по ул. „Добруджа“ – от ОББ до ул. „Петър Вичев“, по ул. „Шар Планина“ – от ул. „Симеон Велики“ до ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Партений Павлович“ – от ул. „Д-р Анастас Янков“ до ул. „Симеон Велики“, паркинга на ТП „Български пощи“, ул. „Хаджи Димитър“ и ул. „Родопи“ и паркинга срещу Търговски дом.
Гражданите ще могат да паркират на желаното от тях място, ако имат закупен талон или билет от Общинско предприятие „Общински пазари и паркинги“, които са единствените оторизирани да продават такива. Билетите се продават от паркинг работник във всеки от секторите на „Синята зона“. Срещу сумата от 1 лв. може да се използва мястото за 1 час. Другата възможност е на стойността от 3 лв., с тях клиентът заплаща максималният разрешен престой или това е т.н. дневна карта. Всички желаещи могат да закупят карта за паркиране в „Синя зона“, която ще им осигури всекидневен достъп до паркомясто. Времето, за което се използват паркингите в платен режим, ще бъде не повече от 3 последователни часа. Разбира се, е валидна и услугата заплащане с кратко съобщение /SMS/ чрез мобилен оператор на номер 1386 . 
Картата „Служебен абонамент“ дава възможност на юридически лица и еднолични търговци да ползват служебни паркоместа. За издаването и е необходимо да се подаде заявление до Директора на ОП „Общински пазари и паркинги“, като се приложат следните документи: схема за местата, които желаят да бъдат ползвани, удостоверение за актуално състояние или ЕИК, договор за наем, нотариален акт за собственост, или друг документ, в който е видно, че заявителят се нуждае от ползването на паркомястото служебно. То може да се ползва в срок до една година, а таксата за услугата се заплаща до всяко 5-то число на текущия месец и се определя от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и услуги на територията на Община Силистра. При пропуснато плащане разрешението за ползване се отнема.
Всички места за служебен абонамент с цел улеснение на гражданите са обозначени с табели с логото „Служебен абонамент“, от ползвателя за негова сметка. Не се допуска преотстъпване срещу заплащане на ползваното служебно паркомясто.
Местата, определени за паркиране на лица с трайно намалена работоспособност или хора с увреждания са ясно различими и обозначени. Обозначенията отговарят на всички европейски изисквания, с цел защита правата на хората. Тези лица могат да подават документи за карти в информационния център на първия етаж в Общинска администрация -Силистра. Картата се издава от общинска администрация-Силистра.
Автомобили, които са с надвишено или незаплатено време на престой ще бъдат принудително задържани с т.н. „скоба“. Дейността по използването и прилагането на „скобите“, както и освобождаването на МПС се извършва от служители на „Синята зона“. Разноските по свалянето на „скобата“ ще бъдат за сметка на нарушителя и са регламентирани с Решение на Общински съвет – Силистра. Ако лицето откаже да заплати таксата по премахване на техническото средство или не се яви в рамките на работното време, ще му бъде съставен фиш от служител на отдел „Инспекторат“.
Изключение от всички правила са автомобилите със специален режим на движение и тези които извършват снабдителна дейност.
Община Силистра моли гражданите и гостите на града да спазват вертикалната и хоризонтална маркировка, обозначенията – както за движение, така и за паркиране.

Pin It on Pinterest