Синан Хебибов ще участва в заседание относно депото за отпадъци в Бяла

Заместник областният управител на Русе Синан Хебибов ще участва в общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците, намиращо се в Бяла.

Очакванията са по време на заседанието да бъдат взети решения за закупуване на самосвал, който ще се използва за износване на биоразградимата фракция, която се образува на площадката за сепариране на

смесен битов отпадък, както и на газанализатор, който да служи за мониторинг на отделените газове от кладенците за биогаз. Обсъдена ще бъде и идеята за изграждане на бетонни стени под изхода на сепариращата инсталация, където да се събират отпадъците за депониране и под ситото за компост.

Pin It on Pinterest