Региона

Сигнал със сирени ще се проведе на 2 юни в почит на Ботев и загиналите за свободата на България

С решение №211/31.05.1993 година на Министерски съвет на Република България, 2 юни е обявен за ден на Ботев и загиналите за свободата на България, чиято памет се почита с вой на сирени.

В тази връзка и в изпълнение на чл.34 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с ПМС №48 от 01.03.2012 година, обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012 година, изм. и доп. ДВ бр.65 от 06.08.2021 година, на 2 юни 2024 година в 12:00 часа ще се проведе сигнал със сиренната система.

Тестът ще се проведе чрез реално задействане на крайните акустични устройства (сирени) в продължение на две минути.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest