Сигнал от г-н Димитър Димитров за нередности в общинско предприятие „Комунални дейности“ – Русе

Във връзка с препратен до някои от вас сигнал от г-н Димитър Димитров за нередности в общинско предприятие „Комунални дейности“ ви уведомяваме, че в момента текат проверки по поставените въпроси и резултатите ще ви бъдат предоставени своевременно.

Община Русе извършва регулярни одити на дейността на общинското предприятие. От назначаването на настоящия му директор до момента звеното за Вътрешен одит към Община Русе е извършило две мащабни проверки. Първата завършва през септември 2020 г., а месец по-късно Община Русе е изпратила два сигнала до Окръжна прокуратура – на 14 и на 26.10.2020 г., свързани с установените от одиторите нарушения.

Последната проверка в предприятието завършва с доклад на 09.06.2021 г., като за констатираните пропуски са съставени предписания и План за действие, с които те да бъдат отстранени.

Оставаме на разположение за съдействие.

Pin It on Pinterest