СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • проведено бе обществено обсъждане и бе удължен срока за подаване на становища по предварителния вариант на Програмата за качеството на атмосферния въздух на Община Русе за периода 2021-2026 г.;
 • машинно бяха почистени главните улици на село Николово, село Басарбово, село Червена вода, кв. „Долапите“, село Ново село, село Бъзън и село Ястребово;
 • зацветено бе с летни цветя кръговото на бул. „Фердинанд“;
 • положена бе хоризонтална пътна маркировка по ул. „Петрохан“, ул. „Тича“, ул. „Згориград“, ул. „Плиска“ и общински път II – 21;
 • ремонтирани бяха отделни разрушения на асфалтовите настилки по пътните платна на бул. „Мидия Енос“, бул. „Васил Левски“, локалното платно на бул. „Липник“ и др. Отстранени бяха опасни пропадания по ул. „Сент Уан“, ул. „Хан Омуртаг“, ул. „Иларион Драгостинов“ и ул. „Цар Петър“;
 • изградено бе ново улично осветление в участък по ул. „Видин“, пред м-н „Била“ и се ремонтираха общо 47 бр. улични и паркови осветителни тела;
 • ремонтирано бе  поливното трасе в „Парка на Възрожденците“;
 • окосени бяха зелени площи по бул. „България“ и сервитути в двете посоки на общински пътища Бъзън – Ястребово – Ново село;
 • приключена бе резитбата  на сухи клони и оформяне на корони в „Парка на Възрожденците“;
 • въведена бе временна организация на движението на ул. „Свети Димитър Басарбовски“  във връзка с реконструкция и доизграждане на ВиК мрежа;
 • Националният ден на безопасността на движението по пътищата 29 юни бе отбелязан с информационна кампания и събитие в Детска градина „Снежанка“.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 • приключи газифицирането на Детска градина „Радост“ филиал на ул. Батак. Изградена е газова инсталация в сградата и е монтиран нов газов котел;
 • започна ремонтът на дворното пространство на Детска градина „Радост“ и Детска ясла № 1 на ул. „Червен“ № 5. Ще бъдат изпълнени две детски площадки за игра на групите;
 • стартира и надграждането на съществуващата газова инсталация на детска ясла № 12 на ул. „Киев“ № 10. Ще бъде изпълнена допълнителна газова инсталация за захранване на нов газов котел и бойлер, осигуряващ битова гореща вода;
 • изпълнени са 13 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в Община Русе във връзка със сигнали от граждани и са съставени протоколи от проверките.
 • през отчетния период са издадени 10 Разрешения за строеж.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • обявени бяха свободни места след приключило трето класиране за прием в първи клас за учебната 2021-2022 г. Обявени бяха свободни места за трето класиране в детските грани и подготвителните групи;
 • подписан бе договор за внедряване на електронни дневници в детските градини;
 • във връзка с обявения от Националния институт по метеорология и хидрология предупредителен жълт код за високи температури бе създадена организация на 1 и 2 юли да се раздава минерална вода на гражданите. В обособени шатри медицински специалисти измерваха кръвното  налягане на нуждаещите се граждани с цел превенция и предотвратяване на спешни медицински състояния. Раздавани бяха и информационни материали;
 • извършена бе проверка по сигнал в Център за временно настаняване;
 • организирана бе работна среща с директорите на детски ясли за обсъждане работата в детските заведения през летния период и запознаването им с Насоките за работа, утвърдени от  главния държавен инспектор;
 • проведена бе работна среща с ресорния зам.-министър в Министерството на културата относно партньорството на Министерството в провеждането на Музикалния фестивал „Мартенски музикални дни“;
 • подготовка за провеждането на Летния фестивал „Опера под звездите“ на Държавна опера Русе, който ще се проведе в периода юли – август тази година;
 • подкрепена бе кампанията „България срещу диабета“. За няколко часа на 30.06.2021 г. русенци имаха възможността да получат безплатно измерване на кръвната захар, информационни материали за диабета и лекарски консултации относно риска от развитие на болестта. Раздавани бяха и анкети за определяне риска от диабет.

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

•           проведена бе първата лична среща между кмета на Община Русе Пенчо Милков и избрания миналата година кмет на Община Гюргево Адриан Ангелеску. На визитата присъства и заместник-председателят на Окръжен съвет Гюргево Елисабета Михалча. Бяха обсъдени възможностите за съвместно сътрудничество с акцент изграждане на втори мост, свързващ гр.Русе с гр.Гюргево;

•           бе посрещнат руският посланик Н. Пр. Елеонора Валентиновна Митрофанова;

•           Община Русе бе одобрена по покана „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“. Проектът е на стойност 759 704,88 лв. и включва инициативи по подобряване, надграждане и използване на ресурсите по отношение на кръговата икономика в региона;

•           в периода 25-28 на полигона на ДЗС в Русе се проведе събитието Международен тунинг фестивал Маска. То се организира от Сдружение „Маска България“ и се реализира с подкрепата на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и финансовото съдействие на общинската фондация „Русе-град на свободния дух“ и нейните партньори от застрахователна компания „ДЗИ“, „Бадер“ България и редица местни фирми. Събитието се превърна в едно от най-мащабното мероприятие до момента и беше посетено от хиляди любители на колите и дрифта;

•           депозирано бе предложение до Общински съвет Русе за размера на собственото финансиране по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ОУ „Отец Паисий“ – град Мартен, финансиран от Националния доверителен екофонд;

•           продължават регулярните проверки и сигналите към концесионерите на спирките и подлезите на града;

•           категоризирани бяха 22 туристически обекта на територията на Общината, сред които 20 заведения за хранене и 2 места за настаняване;

•           бе отбелязана 5 годишнина на програма „Знание и растеж“ на  Фондация „Русе – град на свободния дух“, която организира съвместно с „Еконт Експрес“ ЕООД. Основните цели на програма „Знание и растеж“ са разширяване на възможностите за достъп до знание и създаване на условия за свободно човешко развитие, както и подкрепа за разгръщането на личностните и професионалните качества и умения на хората, чрез трупане на знания, пречупени през призмата на практическия опит;

•           приключи първият етап от реализирането на проекта „За плодовете на земеделския труд“. Ученици от Професионалната гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ и техните ментори извършиха проучване на историческата памет на първото в България земеделско училище в кв. „Образцов чифлик“, на което гимназията е наследник.

•           отбелязан бе Международният ден на река Дунав с безплатна разходка по р. Дунав с туристическия кораб „Русчук“. Инициативата се организира съгласно „Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2021“ и в нея се включиха 300 русенци.

Pin It on Pinterest