Седмичен отчет за дейността на общинска администрация Русе

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

  • Започна обход и ремонт на кабелни кутии на територията на гр. Русе в централна градска част, в участък между бул. „Придунавски“, бул. „Фердинанд“, бул. „Цар Освободител“ до ул. Панайот Хитов“ и ул. „Панайот Хитов“;
  • Подмяна на лампи и елементи за улично осветление по бул. „България“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Тутракан“ и път I-5 в участъците от обръщало Метро до обръщало хижа Писта, от обръщало хижа Приста до обръщало кв. „Долапите“ и от обръщало кв. „Долапите“ до КПП София. Отстранени бяха аварии по осветлението в гр. Русе, гр. Мартен, кв. „Средна кула“ и кв. „ДЗС“. За ремонт на уличното осветление само по бул. „България“, бул “Христо Ботев“, бул. „Тутракан“ са подменени общо 235 бр. лампи.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

  • На 16 и 17 февруари 2021 г. се проведе официалната церемония по връчване на грамоти на децата с изявени дарби за 2020 година. Отличени бяха 9 ученици с едногодишни стипендии и 124 с еднократно финансово подпомагане;
  • Безплатни психологически консултации на разкрития горещ телефон към Община Русе за – 082/ 506 680.

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

  • Учреди се Сдружение „Дунавски дигитален иновационен хъб“, чрез което ще се насърчава, подпомага и развива бизнес средата, процесите на дигитална трансформация и дигитализация на публичния и частния сектор. Участници в Сдружението са Русенски университет „Ангел Кънчев“, Община Русе, Сдружение „Асоциация на дунавските общини – Дунав“, Българо-румънската търговско-промишлена палата, Бизнес иновационен център „Инобридж“, Русенска търговско-индустриална камара, фирма „Мусала Софт“, фирма „Сирма Ей Ай“.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

  • През текущата седмица Община Русе сключи нов договор за изработка и доставка на капаци за кошчета за отпадъци, предвидени за пешеходната зона на Кея. Във връзка с установените дефекти в доставените от Изпълнителя кошчета за отпадъци бе отправено искане до него за ремонт или подмяна на съществуващите поради появили се несъответствия, възпрепятстващи употребата им. След отказ на Изпълнителя да изпълни задълженията си по гаранционните условия на срока са предприети всички мерки за възлагане корекцията на съществуващите кошчета така, че те да бъдат лесни за употреба и да съответстват на предвиденото им приложение. Разходите за това ще бъдат изцяло за сметка на Изпълнителя на обекта и ще бъдат финансирани от задържаните средства по гаранцията;
  • Във връзка с множеството установени аварии на „Топлофикация Русе“, които не са възстановени в срок, бе проведена среща с ръководството на дружеството. Даден е срок до 26 февруари 2021 г. да бъдат възстановени всички стари аварии, след което, при неизпълнение, дружеството ще бъде санкционирано. Това се отнася за всички експлоатационни дружества с установени аварии. За последната седмица в бързи темпове бяха възстановени 8 аварии от „Топлофикация Русе“. Малкият брой се дължи на невъзможност за работа при ниски температури.

Pin It on Pinterest