Региона

Седмичен отчет за дейността на общинска администрация Русе

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • положена бе нова асфалтова настилка на паркинга към бл. „Родина“ в кв. Здравец – Север 1;
 • стартира подготовката за полагане на нова асфалтова настилка на зоните за паркиране пред бл. „Пелистер“ в кв. Здравец – Север 1;
 • приключва подготовката за полагане на нова асфалтова настилка на обслужваща улица в индустриалната част на местност Под Ормана, до Хиподрума;
 • въведени бяха в експлоатация 4 нови устройства за почасово разплащане тип „Паркомат“ на бул. „Цар Освободител“, ул. „Отец Паисий“ и пл. „Дунав“;
 • продължават строително – ремонтните дейности по възстановяване и обновяване на шадравана до пазарчето на Олимпа в кв. Здравец;
 • извършени бяха локални ремонти по подготовка и асфалтиране /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки в с. Бъзън, паркинга на бл. „Русе“ и паркинга на бл. „206“ в кв. Чародейка;
 • извършени бяха локални ремонти на участъци от пешеходен тротоар на ул. „Велико Търново“, на ул. Мостова, както и насипване с фрезован асфалт на локалния път на ул. „Кръстец“;
 • завършиха строително – ремонтните дейности в Приюта за безстопанствени животни;
 • продължават строително-ремонтните дейности в Детския художествен център на ул. „Борисова“ 51;
 • продължават строително-ремонтните дейности по възстановяване на настилките на градинката на кръстовището на бул. „Неофит Бозвели“ с ул. „Борисова“;
 • подменени бяха компрометирани лампи и ремонт на осветителни тела на ул. „Воден“, ул. „Алеи Възраждане“ при бл. „Бистрица“, ул. „Н. Й. Вапцаров“, ул. „Изола Планина“, ул. „Брезово“, на кръстовището на ул. „Битоля“ с ул. „Плиска“ в кв. Здравец при бл. „Родина“,кв. Родина при бл. „Вежен“, кв. Чародейка при бл.  „203“, бл. „204“;
 • подменени бяха стари осветителни тела с нови LED осветителни тела в кв. Средна Кула, ул. „Розова долина“ и ул. „Преспа“;
 • извършени бяха ремонти на електрическата мрежа за възстановяване на уличното осветление в кв. Здравец, кв. Здравец – Изток,  ул.  „Плиска“, бул. „България“;
 • извършен бе ремонт и възстановено цялото фасадно осветление на ДГ „Здравец“;
 • положена бе хоризонталната надлъжна пътна маркировка по ул. „Чипровци“, ул. „Юндола“,  ул. „Дебър“, ул. „Струга“, ул. „Котовск“. Напречна маркировка  беше положена на  кръстовището на ул. „Чипровци“ с ул. „Тича“, кръстовището на ул. „Света Гора“ с ул. “19-ти февруари“, кръстовището на бул. „Скобелев“ с ул. „Дондуков – Корсаков“;
 • монтирани бяха нови пейки тип „Русе“ на пл. „Доктор Мустаков“;
 • монтирани бяха пътни знаци на ул. „Захари Стоянов“, пътни знаци за инвалидни паркоместа с прилежаща хоризонтална маркировка към тях в кв. „Здравец“, кв. „Родина“, кв. Дружба 1;
 • проведена бе разяснителна кампания, във връзка с изпълнението на проекта за подмяна на отоплителните уреди в домакинствата по Програма „LIFE”;
 • на 9 октомври бе въведена временна организация за безопасност на движението /ВОБД/ на ул. „Чавдар войвода“, във връзка с изграждане на сградно водопроводни отклонения;
 • на 12 октомври бе въведена временна организация за безопасност на движението /ВОБД/ на ул. „Места“ и ул. „Перущица“в с. Николово, във връзка с реконструкция на водопровод;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 15 кучета, осиновени – 2 кучета в България и 7 в Гърция и бе извършена кастрация на 8 кучета. Върнати по места бяха 4 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР  „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • на 9 септември бе публикувано класирането за прием в детските градини и подготвителните групи към училище;
 • извършен бе мониторинг в 5 социални услуги за проследяване съответствието на стандартите и критериите, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги; 
 • извършени бяха 64 планови проверки на наетите лица на длъжност „Личен асистент“ по Механизъм „Лична помощ“;
 • приети бяха месечните технически и финансови отчети за септември от доставчиците на социални услуги;
 • проведено бе заседание на Комисията за разглеждане на подадените искания за отпускане на стипендии по Програмата за закрила на деца с изявени дарби;
 • проведено бе заседание на Комисията за разглеждане на заявления за прием на деца, търсещи или получили международна закрила и бе издадена заповед за насочване на дете към учебно заведение;
 • задравните медиатори консултираха 70 лица в кварталите Селеметя и Средна кула, като разясняваха за ваксината срещу рубеола, морбили и паротит, Закона на здравното осигуряване и безплатното поставяне на силанти срещу кариес на деца на възраст от 5 до 8 години. Проведени бяха беседи с 8 деца на тема орлна хигиена и превенция на заразяване с хепатит А;
 • екипът на Превантивно-информационния център организира кампания с редица събития по повод 10 октомври – Световния ден на психичното здраве;
 • проведено бе заседание на Общинския съвет по наркотични вещества, на който бяха обсъдени въпроси, касаещи психичното здраве и работата на ПИЦ и останалите институции по превенция на наркотични вещества сред подрастващите;
 • проведена бе поредна среща с групата „Взаимопомощ на родители на зависими“ в офиса на ПИЦ;
 • обработени бяха отчетените проекти по Програма „Култура“ на Община Русе за 2023;
 • събрана бе информация за програмата на народните читалища през 2024 г.,  както и заявките за належащи ремонти на читалищните сгради за следващата година;

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

 • Община Русе бе одобрена за изпълнение на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Зора“, гр. Русе“ по подпрограма “Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ към Инвестиционна програма за климата на Националния доверителен екофонд. Необходимата сума за дейностите е малко над 612 хиляди лева, от които почти 200 хиляди ще бъдат отпуснати от общинския бюджет. Това е трето одобрено проектно предложение на Община Русе за прилагане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в образователни институции в рамките на един месец. През септември администрацията спечели финансиране за ОУ „Отец Паисий“ Русе и ДГ „Слънце“ по процедура „Модернизация на образователна среда“ на Плана за възстановяване и устойчивост. Малко над 4,2 млн. лв. ще бъдат инвестирани в двете сгради;
 • детската площадка между блоковете „Чинар“, „Хвойна“ и „Мура“ в квартал „Здравец“ се сдоби с нов облик след втората по ред акция от „Празник на квартала Заедно в Здравец“. Инициативата се организира от Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“. Малки и големи ентусиасти боядисаха съоръженията на площадката, а междувременно бяха събрани десетки чували с отпадъци и районът бе пометен. Сред доброволците бяха ученици от Младежкия парламент, възпитаници на Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“, както и представители на различни граждански формирования. В акцията се включиха и кметският пълномощник за квартала Димитър Йорданов, както и заместник-кметът и председател на Общинската фондация Златомира Стефанова.Кулминацията на събитията в квартал „Здравец“ ще бъде на 14 октомври /събота/ от 16 часа на източния паркинг на Mall Rousse. Тогава са предвидени забавления за малки и големи, а входът за събитието е свободен.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 • приключи изпълнението на текущ ремонт на ул. „Ропотамо“ – в участъка от ул. „Мальовица“ до ул. „Ген. Кутузов“;
 • започна изпълнението на текущ ремонт по ул. „Божурище“ в кв. Долапите;
 • възложено бе изработване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти (ОСИП) за ул. „Княжеска“, ул. „Д-р Петър Берон“, ул. „Мария Луиза“, ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Згориград“. Предстои издаване на разрешения за строеж и откриване на строителни площадки при подходящи метеорологични условия;
 • предаден бе инвестиционният проект за основен ремонт на ул. „Рига“ – в участъка от ул. „Юндола“ до ул. „Братислава“ и стартираха процедури по съгласуване с компетентните институции. Обявата за инвестиционното намерение е поставена на информационното табло на Община Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6, както и на интернет страницата на Община Русе;
 • приключи текущият ремонт в Пенсионерски клуб №1 на ул. „Цар Шишман“, включващ подмяна на подови настилки, подменена дограма, цялостно боядисване, частична външна мазилка, подмяна на осветителни тела;
 • възложен бе ремонт в Пенсионерски клуб „Възраждане“, състоящ се от подмяна на стари врати с нови и боядисване;
 • продължава текущият вътрешен ремонт на пенсионерския клуб в кв. Долапите;
 • направен бе оглед на Центъра за настаняване от семеен тип за хора с психични

разстройства ул. „Доростол“ 34, като предстои изготвяне на количествено-стойностна сметка за ремонт;

 • извършени бяха 13 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи;
 • издаден е един констативен акт за незаконен строеж, който е в процес на връчване на заинтересованите лица.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest