Региона

Седмичен отчет за дейността на общинска администрация – Русе

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • приключиха дейностите по подготовка преди полагане на асфалтова настилка на паркинга и подхода към бл. „Сакар планина“ в кв. Родина;
 • завърши изграждането на рампа от гранитен паваж за велосипеди и колички на входната алея в Парка на възрожденците – до бул. „Съединение“;
 • представен бе предварителният проект на Генералния план за организация на движението (ГПОД) пред Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ);
 • извършени бяха локални ремонти по подготовка и асфалтиране /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки в с. Ново село, по пътя за с. Ново село, ул. „Матей Попов“, ул. „Троян“, ул. „Левента“, ул. „Ловеч“ и междублоковите пространства около тези улици;
 •  започна подготовката за локално асфалтиране на единични разрушения на пътната настилка около блоковете и междублоковите пространства на бл. „Берое“, бл. „Славия“, бл. „Марек“, бл. „Етър“, бл. „Сирма войвода“, бл. „Румяна Войвода“, бл. „Бояна войвода“ в кв. Здравец – Изток;
 • приключи изграждането на нова повдигната велоалея в Парка на възрожденците;
 • завърши пребоядисването на три спиркови навеса в района на кръговото кръстовище при ОД на МВР;
 • подменени бяха компрометирани лампи и бе извършен ремонт на осветителни тела за улично осветление при ул. „Н. Й. Вапцаров“, ул. „Вардар“, бл. „Николаев“ и бл. „84“ в кв. Здравец, бл. „Воден“, ул. „Алеи Възраждане“, ул. „Плиска“, ул. „Плана планина“, ул. „Кърджали“, ул. „Даскал Тони“, ул. „Студентска“, ул. „Флотска“, ул. „Сакар планина“, пл. „Свобода“, бл. „21“, бл. „22“, бл. „76“ в кв. Здравец и в село Хотанца;
 • подменени бяха стари натриеви осветителни теле с нови LED такива в с. Басарбово;
 • положена бе хоризонталната пътна маркировка с боя пластик на ул. „Антим  Първи“ и ул. „Николаевска“, бул. „Д. Басарбовски“ и продължението му в път III -501 до гробищен парк с. Басарбово. Положена бе напречна маркировка с боя пластик на кръстовището на бул. „Бозвели“ с бул. „Цар Освободител“;
 • монтирани бяха пътни знаци на ул. „Фердинанд“ и ул. „Котовск“;
 • монтирани бяха анти-паркинг колчета за отделяне на детска площадка от паркинг при бл. „13“ в кв. Дружба 3;
 • измити и почистени бяха пътни знаци на ул. „Янтра“, кръговото движение при Паметника на Альоша, ул. „Черно море“, Общинския паркинг при пл. „Княз Ал. Батенберг“, бул. „Тутракан“, бул. „Липник“ и бул. „Хр. Ботев“;
 • започна монтажът на фотоволтаична централа в Гробищен парк „Чародейка“, която ;
 • в Общинския  приют за безстопанствени животни бяха настанени 11 кучета, осиновени – 3, и бе извършена кастрация на 5 кучета. Върнати по места бяха 4 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР  „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

  • на 6 ноември бяха обявени резултатите от класиране за прием в детски градини и подготвителни групи в училища;
  • проведено бе заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги /СВСУ/, във връзка с изпълнение на методическите указания на Агенцията за социално подпомагане за включване в Националната карта за социалните услуги;
  • отчетени бяха използваните от дванадесетокласници през октомври културни чекове, използвани в Драматичен театър „Сава Огнянов“ и Държавна опера – Русе;
  • здравните медиатори консултирахи 64 лица от в кварталите Селеметя, Чародейка и Тракция за превенция на сърдечно – съдови заболявания, за профилактика на ротавирусни гастроентерити, за препоръчителните противогрипни ваксини и за задължителните имунизации съгласно имунизационния календар на България;
  • здравните медиатори взеха участие в семинар на тема „Ваксинопрофилактика на рака на маточната шийка, ротавирусни гастроентерити и сезонен грип“, организиран от РЗИ – Русе;
  • експерти от Превантивно – информационния център проведоха 2 сесии пред 30 ученици от 12 клас на ПГ по транспорт под формата на интерактивни тренинги на тема „Модели за поведение и инструменти за социално-психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условията на кризи“;
  • експерти от Превантивно – информационния център проведоха обучителна сесия с 25 ученици от 7 клас на ОУ „Иван Вазов“ по програмата „Кодово име „Живот“ на тема „Вземане на решения. Здравословен начин на живот“;
  • експерти от Превантивно – информационния център проведоха 5 обучителни сесии със 70 ученици от 3 и 4 клас от ОУ „Никола Обретенов“ по програмата „Ще се справим заедно“ на тема „Формиране на умения и нагласи за здравословен начин на живот“, осъществен съвместно с 10 студенти от РУ „Ангел Кънчев“, обучени по програмата;
  • експерти от Превантивно – информационния център проведоха сесии със 100 ученици от 12 клас на ПГЕЕ по Националната превантивна програма „Предпазване на младите хора от престъпления”, която се реализира съвместно с областните дирекции на МВР на тема „Превенция на употребата на наркотични вещества“;
  • проведена бе поредната среща на групата Взаимопомощ на родители на зависими, която се осъществи под менторството на психиатър и психолози от Превантивно – информационния център;
  • заместник–кметът Енчо Енчев проведе работна среща с директорите на русенските културни институти и представители на читалищния сектор в общината, във връзка с предстоящата кръгла маса на Комисията по култура и медии в Народното събрание на тема „Устойчиво финансиране на българската култура“, инициирана от Националното сдружение на общините в България, с участието на Министерството на културата. Срещата ще се състои на 14 ноември в Народното събрание, като на нея ще присъства и заместник-кметът на община Русе;
  • приключиха организационните дейности по провеждането на 10-ото юбилейно издание на филмовия фестивал „София Филм Фест в Русе“, който завладява традиционно Русе в периода от 10 до 12 ноември. Тази година е включена силна селекция от 9 игрални и документални филми за възрастни и деца;
  • продължава работата по бюджета на Община Русе за културния календар на общината и ремонтите на народните читалища през 2024 г.;
  • подготвени бяха анализ на програмата на народните читалища за 2024 г. и внасянето ѝ за разглеждане на предстояща сесия на Общинския съвет Русе до края на текущата календарна година;
  • на 6 ноември съставите на Общинския младежки дом Фолклорно-танцов състав „Зора“ и Мажоретен състав „ЕКстрийм“ взеха участие в честването на 100-годишнината на ПГПТ „Атанас Буров“;
  • хор „Св. Георги Победоносец“ към Общински младежки дом бе част от  благотворителния концерт на Русенската митрополия, който се проведе на 7 ноември.

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

 • след успешно проведените процедури за отдаване под наем на обекти, разположени в ежегодния Коледен базар и Ледената пързалка, Община Русе сключи договори с всички спечелили участници. Приходът от наеми от тазгодишното издание на пазара възлиза на рекордните 32 181,20 лв., а от Ледената пързалка – в размер на 12 182,00 лв. или общо генерираният приход от коледните търгове е в размер на 44 363,20 лв.;
 • служители на Община Свищов, отговарящи за проектите, бяха на посещение в Община Русе, където се срещнаха с колегите си от отдел „Международно сътрудничество и проекти“. Бяха обменени добри практики и опит, а срещата приключи със заявка за съвместно сътрудничество и партньорство;

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

– приключи текущият ремонт на трибуната със седалките на тенис корта в Парка на младежта;

– приключи вътрешният ремонт на сградата на Общинския младежки дом на ул. „Р. Даскалов“ №2А, гр. Русе. Демонтирани бяха старите настилки, положена бе нова настилка с ламинирани плоскости в три от стаите. Извършен бе ремонт и боядисване на стени и тавани с латекс, както и подмяна на ел. ключове и контакти в помещенията;

– извършени бяха 12 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи;

– издадена бе една заповед за премахване на преместваем обект, като същата е в процес на изпращане до заинтересованите лица;

– издаден бе един констативен акт за установяване на незаконен строеж, като същият е в процес на изпращане до заинтересуваните лица.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest