Седмичен отчет за дейността на общинска администрация Русе

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

– проведена е кръгла маса за основната схема за подмяна на отоплителните уреди с алтернативни по Програма LIFE. Публикувани са документите за кандидатстване за основната схема за подмяна на отоплителните уреди с алтернативни по Програма LIFE;

– определена бе площадката за измервателната станция от община Белене –  в двора на Основно помощно училище „Петър Берон“;

– изготвен и предаден е проект за рекултивация на клетка 3 на Регионално депо;

– приета бе постоянната организация на движение по ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в участъка от ул. „Антим I“ до преди пресичането на улицата с жп линията на км 7+508 във връзка с реконструкцията на ВиК мрежа;

– осъществена е поредната комисия за ИУМПС и са залепени още 41 стикери – предписания;

– извършени са 74 локални ремонти на силно компрометирани участъци от уличната мрежа, както следва: бул. Ген. Скобелев, бул. Липник, ул. Богдан Войвода, ул. Дондуков Корсаков, ул. Захари Стоянов, ул. Никола Петков, ул. Рига, ул. Чипровци и по алеи в междублокови пространства на ЖК Здравец – Изток.

– започна отстраняването на повърхностни повреди на асфалтовата настилка по улици в Източна Промишлена Зона, по технологията „Печматик“ със специализирана машина;

– отстранени са опасни пропадания на пътни и тротоарни настилки по бул. Липник, ул. 6-ти Септември, ул. Видин, ул. Рила, ул. Котовск, на ул. Кирил Старцев, ул. Чая и пред пред жил. бл. „Родопи“;

– укрепени са общо 6 бр. водосъбирателни и ревизионни шахти по ул. Розова долина, бул. Липник и до жилищен бл. Воден в кв. Възраждане.

– общо 31 бр. улични и паркови осветителни тела са ремонтирани на територията на гр. Русе. Ремонтирани са 10 главни и разпределителни ел. табла за уличното осветление по бул. Липник, ул. Плиска и бул. Придунавски;

– подновена е хоризонталната пътна маркировка в участъци по бул. Придунавски и ул. Чипровци и са възстановени 7 бр. пътни знаци и 21 бр. антипаркинг стълбчета в град Русе;

– монтирани са общо 100 л.м. нови предпазни ограждения със светлоотразителни елементи в разделителните ивици на бул. Христо Ботев и бул. Липник;

– машинно (по график) и ръчно почистване на Централна градина, Кей;

– почистване на автобусни спирки, вкл. и премахване на афиши (по график);

– почистване и миене на подлез на Математическа гимназия и надлез над бул. България, метене на останалите;

– почистване на замърсяване – Кръговото на ул. Чипровци и ул. Шипка;

– косене на тревни площи по бул.“България“ и обработка с шредер. Косене на сервитути на извънградска общинска мрежа – с. Николово – гр. Мартен – в двете посоки, гр.Мартен – с.Сандрово – в двете посоки;

– изрязване на сухи дървета и клони в Парк на Възрожденците. Раздробяване на клони в с.Сандрово.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

– приключи ремонтът на дворното пространство и изпълнението на нова вертикална планировка на СУЕЕ „Константин Кирил Философ“;

– през изминалата работна седмица бяха завършени ремонтните работи във филиалитe на детска градина „Приказен свят“ в селата Николово и Просена;

– през отчетния период бяха отстранени дефектите при кръговото кръстовище до сградата на ОД МВР Русе от изпълнителя на строежа в рамките на гаранционните срокове. Подновени са улични и тротоарни настилки, и шахти, както и покривът на машинно отделение на един от асансьорите;

– изпълнени са 10 огледа по постъпили сигнали за незаконно строителство на територията на гр. Русе и малките населени места в общината. Издадена е 1 заповед за премахване на преместваем обект и 1 заповед за премахване на незаконен строеж.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

– насочени са лица от Бюро по труда Русе по Регионална програма за заетост и са сключени трудови договори с 26 лица от всички населени места на територията на Община Русе;

– участие в информационна среща „Надграждащи обучения за специалисти от социалната сфера в областта на осигуряване на по-добро качество на живот и подкрепа на хората с интелектуални увреждания“;

– изготвена е заповед за утвърждаване реда за прием на документи и получаване на 50 лв. на възрастни лица, с ниски доходи, преболедували от COVID 19;

– изпратени са писма до РЗИ-Русе и кметове на район за съдействие за изготвяне на списъци на лица, които са трудноподвижни или необхванати от общопрактикуващ лекар за ваксиниране срещу COVID 19 по приложен образец-списък;

– съвместна инициатива на Община Русе с Държавната агенция за закрила на детето – посетени са всички социални услуги за деца на територията на Община Русе;

– организационни дейности и провеждане на 51. Фолклорен събор „Златната гъдулка“ – 6 юни в Парка на младежта;

– проведена е церемонията по поднасяне на венци и цветя по случай  Деня на Ботев – 2 юни;

– по случай 1 юни – Деня на детето Община Русе подготви празнична програма с участието на всички детски градини, Общинския детски център за култура и изкуство, Държавния куклен театър и Общински младежки дом – Русе.

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

– депозирано е проектно предложение по Европейския механизъм за градско развитие (EUCF), чиято цел е бързо и опростено да се подпомогнат общините да разработят инвестиционни концепции, насочени към опазване на климата и пестене на енергия. Инструментът дава възможност за предоставяне на техническа подкрепа от национален експерт по програмата за България. Тя няма изискване бенефициентите да участват със собствен принос. Пълният грант е до 60 хил. евро;

– проведе се поредна среща с американските инвеститори за летище Щръклево;

– подготвя се развлекателната програма, която ще бъде предложена на „Уикенд туризъм“  за жителите и гостите на Община Русе. Продължава организацията на опознавателния тур за туроператори, който има за цел да представи града с цел привличане на български туристи, който ще се проведе в края на м. юни;

– фондация „Русе-град на свободния дух“ заедно със Автомото клуб „Русчук“, Вите Аутомив България, Балканцинк АД и Аутохит подготви седмия Парад на ретро автомобили;

– проведе се среща между кмета на Общината, неговите заместници и посланика на Нидерландия Н. Пр. Беа Тен Тъшър, както и икономическия съветник г-жа Николова. На срещата бяха обсъдени възможностите и опита на Нидерландия, които могат да бъдат полезни за бизнеса и общината;

– депозирани са местата определяне за изграждане на зарядни станции за електромобили  за съгласуване с главен архитект и Енергоразпределение Север. След обследването ще бъде стартирана процедура за изграждането им.

Pin It on Pinterest