Седмичен отчет за дейността на кмета на Община Русе и общинската администрация

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

-генералният директор на Българска агенция Кирил Вълчев и кметът на Община Русе Пенчо Милков подписаха договор, с който Общината, след единодушното решение на Общинския съвет, предостави безвъзмездно за срок от 10 години помещение. То е в емблематичната сграда на някогашното акционерно спестително дружество „Гирдап“, което се намира на ул. „Райко Даскалов“ № 2 до Съдебната палата. По този начин Българска телеграфна агенция ще има национален пресклуб и в Русе;

-проведе се среща с проф. Дария Владикова, председател на Българската асоциация – водород, горивни клетки и съхранение на енергия и г-н Румен Радев, директор на холдинг „Загора“. Беше обсъден напредъкът по Водородния проект на гр.Русе, както и възможностите за изграждане на водородна инфраструктура в рамките на града като основен инструмент за декарбонизацията;

-изготвено, съгласувано и подадено бе в деловодството на Общински съвет – Русе предложение за даване на съгласие за извършване на инвестиции от  Общинско търговско дружество „Общински пазари“ ЕООД. Инвестициите са в размер на 140 хил. лева собствени средства и са за изграждане на нов закрит пазар за плодове и зеленчуци на стопанисвания от дружеството пазар „Сан Стефано“ в кв. „Възраждане“. Изграждането на новия търговски обект е заложено в инвестиционната програма на „Общински пазари“ ЕООД за 2021 г;

-подготвено е предложението до Общински съвет – Русе за търга за заведенията за хранене на Коледния базар, предвижда се и предоставянето на 4 броя коледни къщички за безвъзмездно ползване от 6 сдружения с нестопанска цел. С цел задоволяване нуждите на нестопанския сектор къщичките ще бъдат предоставяни за определен период, като настаняването на НПО-тата в къщичките е съобразено с реда на подаване на заявленията;

-проведе се заседание на Комисията по общинска собственост. Разгледаха се 13 точки: за продажба, прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Община Русе, учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижими имоти общинска собственост, както и учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлен имот, срещу предоставяне в собственост на Община Русе на самостоятелни обекти в друга сграда, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване;

-извършени са проверки на търговски обекти на територията на гр. Русе, съществени нарушения не са констатирани.

-фондация „Русе – град на свободния дух“ отбеляза Световния ден на фотографията -19 август с две инициативи. Първата е експонираната изложба “Миналото днес”, която се реализира за трета поредна година и съвместна идея на Държавен архив-Русе и Общинска фондация “Русе-град на свободния дух”. Фотосите са разположени в центъра на града, по ул. ”Александровска” срещу Съдебната палата. Експонираните 11 произведения, съдържат снимки, съхранявани в Държавен архив – Русе, съчетани в колаж със съвременния изглед на зданията и художествени елементи. Изложбата „Миналото днес”  е опит да се направи връзка между минало и настояще. Посланието й е съхраняване на културно-историческото наследство, както и знанието за него. Втората инициатива е предизвикателство към любителите на обектива чрез фото конкурс на тема „Моето незабравимо преживяване в Русе“. Това е второто издание на инициативата, която има за цел да покаже красивата страна на град Русе и всичко хубаво, което се случва в него. Идеята е да бъдат насърчени фотолюбители и професионални фотографи да уловят и запечатат с обективите си невероятни и вдъхновяващи моменти от най-големия дунавски град в България. През тази година организаторите включват нов раздел – Аерофотография. Снимки могат участват и в категорията Пейзажи, събития и уловени моменти. Увеличен е и наградния фонд на конкурса, чийто краен срок е 15 октомври.

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

-продължава обхода на пешеходните пътеки в града за установяване съответствието им с промените в Наредба № 2/17.01.2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка и Наредба № 18/17.01.2001г. за сигнализацията на пътищата с пътни знаци;

-извърши се проверка за състоянието на спирките, стопанисвани от Общината;

-извършени са ремонти на  пътна настилка от уличната мрежа в жк. „Здравец – Изток“, –  пред .бл. „Ангел Войвода“ и бл. „Ильо войвода“, ул. „Рига“, ул. „Будапеща“, както и по бул. „Съединение“, ул. „Борисова“ и ул. „Филип Станиславов“;

ремонтирани са дъждоприемни и ревизионни шахти по ул. „Иван Вазов“, ул. „Любен Каравелов“, бул. „Мидия Енос“, ул. „Мальовица“ и ул. „Киев“;

-отстранени са повреди в съоръжения и мрежи за уличното осветление по ул. „Мальовица“, ул. „Ген. Кутузов“, ул. „Русофили“, ул. „Чировци“, ул. „Й. Дайнелов“, бул. „Мидия Енос“, ул. „Борисова“, ул. „Мария Луиза“, ул. „19-ТИ февруари“, ул. „Ропотамо“, ул. „Околчица“, както и в гр.Мартен и с. Сандрово;

положена е различна по вид хоризонтална пътна маркировка по ул. „Никола Табаков“, ул. „Александровска“, ул. „Чипровци“, ул. „Сърнена гора“, ул. „Николаевска“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Дондуков –Корсаков“ и първокласен път I-2. И около училищата ОУ „Васил Левски“, СОУ “Христо Ботев“, ОУ „Никола Обретенов“, ОУ „Олимпи Панов“, ОУ “Иван Вазов„;

-провери се изпълнението на предписанията за експлоатация на Регионално депо-Русе;

-проведе се заседание на общинската КОБД, на което се разгледаха 27 въпроса, свързани с подобряване организацията и безопасността на движението;

-извърши се третиране срещу комари и кърлежи в гр. Русе;

  окосени са тревните площи по бул. „България , бул. „Тутракан“ – от пътен възел „Дунав мост“ до табелата на град Русе;

  -извършено бе косене и раздробяване на клони в гробищен парк „Чародейка“;

 -извършено бе изрязване на сухи дървета и сухи клони в „Парк на младежта“;

  -фрезовани  са милиризованите ивици около общински горски територии във връзка с по-добрата противопожарна безопасност;

  -извършено е машинно измиване е на подлеза на бул. „Липник“  и на улиците: ул.„Чипровци“ и пробива към ул. „Шипка“, ул. „Петрохан“ и ул. „Рига“ от спирката на 9-та до стадион „Дунав“, ул. „Шипка“ и ул. „Лозен планина“ , ул. „Тича“, ул. „Захари Стоянав“, ул. „Котовск“,  бул. „Липник“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Мидия Енос“, бул. „Скобелев“, бул. „Придунавски“, бул. „Фердинанд“; бул. „Бозвели“, бул. „Съединение“, ул. „Плиска“, ул. „Доростол“; ул. „Независимост“;

-започна организацията на мероприятия по време на  Европейската седмица на мобилността (16.09.-22.09.): състезания за най-добра рисунка на теми „Как да се движим безопасно“ или „Спри! Деца на пътя“ и най-оригинален макет на тема „Екологичен транспорт“, изработен от еко материали; най-много изминати крачки на тема „Движа се пеша“ за периода от 16.09. до 22.09.21 г.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

-приключи ремонтът на детска градина „Зора“ в град Русе. Подменена е дограмата, която беше амортизирана, сменени са и вратите в помещенията на всички групи в детското заведение;

служители на отдел „Строителен контрол“ са извършили 16 проверки на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани, като са съставени протоколи от проверките;

-изготвен е един констативен акт за установяване на незаконен строеж, който е  в                  процес на връчване на заинтересованите лица;

издадени са общо 14 разрешения за строеж.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

-стартиран е прием на заявления на граждани за настаняване в новоизградените социални жилища на Община Русе на ул. „Белмекен“ 31, кв. „Родина“ 3. Предоставена е информация с необходимите бланки в сайта на Община Русе;

-подготовка на предложение до Общински съвет Русе за разрешаване функционирането на маломерни и слети паралелки и паралелки с брой ученици под определения минимум;

-обобщиха се справки за текущото състояние на материално-техническата база на детските градини и информация за учениците в самостоятелна форма на обучение в училищата;

-подготовка и обобщаване на писма за изискване на информация във връзка с разработването на Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в община Русе (2021-2025);

-организира се  работна среща във връзка с промяна храненето в яслените групи към детските градини. Нейната цел бе изготвяне на общо меню за хранене в детските градини на територията на Община Русе;

-отчет за напредъка по изпълнението на дейностите по проектите, за които Община Русе е бенефициент по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г. на МОН;

изпратено е искане до Агенцията за социално подпомагане за предварително одобрение на промяна местонахождението на Център за обществена подкрепа;

-извършена е подготовка с дневен ред за провеждане на Комисия за детето на 31.08.2021 г. от 14.00 ч;

-приети са заявки за закупуване на хранителни продукти и лекарства на обявените горещи телефони /082/506 769 и 082/506 702/;

-Община Русе участва в  работна среща с областния управител Борислав Българинов, с неговия заместник Синан Хебибов, с изпълняващия длъжността директор на РЗИ д-р Искра Генева, с общопрактикуващите лекари и представители на общините. Темата на работната среща беше оптимизиране на създадената организация за постигане на високо ваксинационно  покритие и обсъждане на въпроси, свързани с етапа на имунизиране в област Русе ;

-екипът на Превантивно-информационния център организира и проведе интерактивно занимание, в което участваха деца от Център за работа с деца на улицата на тема „Развитие на зависимости към технологиите и социалните мрежи“.

изготвен и предоставен бе на областния управител анализ на ситуацията на община Русе във връзка с подготвяне на План за действие на община Русе 2021-2023 и Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030;

подготовка на 60. Музикален фестивал „Мартенски музикални дни“;

-организационни дейности във връзка със заседанието на комисията за селекция и излъчване на Национална литературна награда „Елиас Канети“ 2021;

-Община Русе се включи в откриването и награждаването на спортни мероприятия: Международен турнир по триатлон и Международен турнир по минифутбол  „Купата на кмета“.

Pin It on Pinterest