Седмичен отчет на общинска администрация Русе

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

 • за подпомагане на бизнеса относно набиране на кадри за различни професии Община Русе заедно с Областен информационен център организират на 6 ноември в Доходното здание „Кариерно Експо 2021“.  Като част от организационния екип Фондация „Русе – град на свободния дух“ подготви и отправи покана за участие към  фирми и  браншови организации. Целта на Експото е да се представят на завършващите ученици, студенти и хора търсещи работа, възможностите и условията, които предлагат русенските фирми.
 • предстои подаване на документи за Коледен базар, а именно разполагане на мобилни каравани за бързо хранене. Сроковете за закупуване на тръжна документация  са до 21.10.2021 г., а подаването на документите е до 26.10.2021 г., като самият търг ще се проведе на 28.10.2021 г.;
 • завърши втората заключителна част на проекта „Удивителният свят на знаещите 6-годишни в Русе“, който се реализира от ДГ „Снежанка“ с финансовата подкрепа на Фондация „Русе – град на свободния дух“;
 • Алпийският клуб към ТД “Приста“ Русе започна изпълнението на проект “Регионален турнир по скално катерене за купата „Иван Томов“, финансиран от Общинска фондация „Русе- град на свободни дух“ . Над 20 деца и младежи от Русе се включиха в първите две тренировки на скалите край хижа Алпинист в село Басарбово. Следващите тренировки са планирани за предстоящите уикенди при подходящо време;
 • Фондация „Русе – град на свободния дух“ набира предложения по четири конкурса. Това са традиционните Конкурс за проекти „Знание и растеж“ 2021/2022 и Конкурс „Посланик на свободния дух в моето училище“. В ход е и второто издание на Фотоконкурса „Моето незабравимо преживяване в Русе“. Продължава набирането на проекти и в ученическия конкурс „Младежи с екомисия“;
 • организира се работна група, която обсъди проектните възможностите по Кампания 2022 на Проект „Красива България” (ПКБ). В момента са отворени три мерки:
 • мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”;
 • мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”;
 • мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”. След анализ на възможностите на програмата и на нуждите на Община Русе работната група излезе с конкретно предложение за участие в програмата;

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • наложена бе санкция в размер на 9 000 лв. на изпълнителя по сметосъбиране и сметоизвозване на гр. Русе за необслужени съдове и разпилени отпадъци около тях;
 • почистени бяха нерегламентирано сметище на ул. „Стрешер планина“, кв. „Дружба“ №1 и в района на хижа Приста;
 • сключени бяха договори с превозвачи по междуселищните линии след отказа за извършване на превоз поради загубата на лиценз от фирма „Евробус“;
 • сключен бе договор за извършване на обследване състоянието на детските площадки на територията на община Русе;
 • изпратено бе писмо до Министъра на околната среда и водите, Националното сдружение на общините и министър-председателя на Република България относно възстановяване на преведените отчисления по Закона за управление на отпадъците за 2021 г. към РИОСВ-Русе във връзка с продължаващата епидемиологична обстановка в страната;
 • изрязани бяха храсти  от сервитути на общинска пътна мрежа от село Ново село до село Семерджиево и сухи дървета на територията на града;
 • завърши работата по фундамента на модулите за урностената, които предстои да бъдат монтирани до 20.10.2021г.;
 • на 4 окт. бе въведена временна организация на движението по ул. „Басарбовска“ във връзка с реконструкция на ВиК мрежа в кв. Средна кула и кв. Долапите;
 • на 8 окт. бе въведена временна организация на движението на кръстовището на бул. „Липник“ с ул. „Братислава“, във връзка с реконструкция на ВиК мрежа в ЦГЧ;
 • извършиха се локални ремонти на настилки по бул. Цар Освободител, бул. Тутракан, ул. Плиска, ул. Рига,  както и по уличната мрежа на с. Хотанца;
 • възстановено е неработещо уличното осветление на места по бул. Липник, бул. Мидия Енос, ул. Изола планина, бул. Придунавски, ул. Студентска бл. Дружба, Алеи Възраждане, ул. Кръстец, ул. Ст. Стамболов, ул. Сан Стефано, ул. Борисова,  както и по улици в кв. Средна кула, с. Бъзън, с. Семерджиево и с. Червена вода;
 • положена е различна по вид хоризонтална пътна маркировка по бул. Христо Ботев, бул. Ген. Скобелев, бул. Цар Освободител, ул. Дондуков-Корсаков, ул. Дебър и ул. Славянска.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 • тази седмица бяха сключени договори за няколко обекта на територията на община Русе:
  • за газифициране на административната сграда на община Русе на ул.“Котовск“ № 2;
  • за проектиране, доставки и строително-монтажни работи на обект: “Подмяна на отоплителен котел и газова горелка“ за ДГ „Синчец“ в кв. „Средна кула“;
  • за газифициране на физкултурния салон на бившата гимназия по зърнопроизводство „Проф. д-р Асен Златаров“, където се помещава Боксов клуб „Русе“;
 • през отчетния период служителите на отдел „Строителен контрол“ са извършили 10 проверки  по сигнали от граждани за незаконно строителство, за които има съставени протоколи. Изготвен е един Констативен акт за установяване на незаконен строеж, който е в процес на връчване на заинтересованите лица;
 • за изминалата седмица са издадени общо 17 разрешения за строеж. 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • стартира традиционният за Русе певчески конкурс за млади изпълнители „Северно сияние“, който се провежда под патронажа на кмета на Русе Пенчо Милков и включва изпълнения на популярни песни в два състезателни дни;
 • проведена работна среща с директорите на детски ясли, на която се обсъдиха административни въпроси, свързани с работа по електронната система „Сладко бебе“, която дава информация за присъствията на децата, тяхното здравословно състояние  и нервно психично развитие;
 • консултиране от здравния медиатор на жени за превенция от нежелана бременност и видовете контрацептивни методи, както и за превенция на Ковид – 19. Разпространени са информационни брошури, 12 деца са консултирани за превенция на хепатит А, 21 пълнолетни лица са консултирани за записване в Дирекция Бюро по труда с цел съдействие за намиране и стартиране на работа;
 • стартиране на процедурата за избор на претендент за Наградата „Русе 21 век“;
 • подготовка на Церемония по връчване на Национална литературна награда „Елиас Канети“ 2021;
 • подготовка на празнична програма за Деня на българската община – 12 октомври;
 • участие на експерти от отдел „Социални дейности“ в обществен форум „С грижа за възрастните хора за активно дълголетие“ в РУ „Ангел Кънчев“, организиран от БЧК;
 • председателят и секретарят на Обществен съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) и експертите от Превантивно-информационния център (ПИЦ) в Русе взеха участие в организирана онлайн Национална работна среща с екипите на ПИЦ от цялата страна, на която се дискутираха основните трудности и актуални въпроси, които възникват в резултат от едногодишната работа по двете Национални програми по превенция;
 • проведе се трето редовно заседание на ОбСНВ, на което беше приет тримесечният отчет за дейността на съвета и ПИЦ Русе в периода 01.07 – 30.09.2021 г. Представиха се организираните събития във връзка с 10 октомври – Световен ден за психичното здраве. Д-р Иванов – началник Отделение по зависимости в Центъра за психично здраве – Русе запозна членовете на съвета с  проблеми, свързани с разпространението на наркотични вещества – тенденции, употреба и честота и „Наръчник за родители“;
 • проведена работна среща с представителите на районния съвет на регионалния съвет на КНСБ и СРС на КТ „Подкрепа“. Работната среща беше във връзка с предложение от страна на синдикатите за увеличаване размера на обезщетението при пенсиониране на служител от функция „Здравеопазване“ и функция „Социални дейности“;
 • здравният медиатор и социални работници подпомогнаха преброяването на населението и жилищния фонд  2021 г. в кв. „Средна кула“ и кв. Селеметя;
 • участие в работна среща по проект „Взаимодействие между институциите при решаване на случаи на домашно насилие.

Pin It on Pinterest