Седмичен отчет на община Русе

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

– Подготовка на документи за участие в процедура за наемане под наем от друга община на съвременна Станция за контрол на качеството на въздуха;

– Работи се по процедура, за осигуряването за втора година на ларвицидно пръскане срещу комари от Министерство на здравеопазването;

– Извършени бяха проверки за начина на водене на кучета, като се съставиха 4 Акта за установяване на административно нарушение;

Съставени са актове за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в местността „Пухлево дере“;

– Въпреки студеното време и ниските температури бяха запълнени с камък пропадания по ул. „Згориград“, ул. „Червен“ и в района на Английска гимназия. Измити бяха пътните знаци по бул. „Липник“, ул. „Плиска“ и ул. „Доростол“;

– С повишение на температурата веднага ще започнат ремонтни дейности по запълване компроментирани участъци на асфалтовото покритие със студен асфалт. За месец януари са предвидени улиците в кварталите ж.к. Родина 1, ж.к. Здравец; Централна градска част, ж.к. Цветница, ж.к. Здравец Север 2;

– В момента по бул. България се подменя компрометирана пътна настилка, пътни знаци, маркировка и осветление;

Почистени са нерегламентирани замърсявания на ул. Николаевска №50 и спирка „Акациите“, м-ст „Касева Чешма“ ВП-106;

Изрязани бяха клоните и се оформиха короните на повече от 140 дървета;

Изрязани бяха 50 дървета за освобождаване на въздушни проводи и за поставяне на нови съдове за отпадъци;

– Получена бе първата доставка семена за засяване на около 21 000 бр. цветя за пролетно зацветяване за 2021.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

– Във връзка с констатираните дефекти на кръговото кръстовище на бул.“Цар Освободител“ и бул.“Липник“ е инициирана среща на обекта с лидера и партньорите на консорциума изпълнител. Предстои подписване на протокол с посочени конкретни недостатъци, които е договорено да бъдат ремонтирани от изпълнителя при подходящи атмосферни условия, но не по-късно от 31 Май 2021 г. При ремонта на пропадането на пътното платно в участъка на кръговото кръстовище ще бъде наложително въвеждане на временна организация на движение, която ще ограничи за кратък период придвижването, но гражданите ще бъдат предварително уведомени за това;

– Тече ремонтът на кръговото кръстовище при входа към индустриална зона, като той ще приключи до 27.01. вторник;

– Днес, 22.01., по искане на Община Русе бяха взети от лаборатория ядки от изпълнените асфалтови тротоари и от пътното платно на бул.“3-ти Март“ с цел контрол на дебелините на положените пластове асфалтобетон и степента на уплътняване. Резултатите ще бъдат получени и оповестени в началото на следващата седмица;

– Предвидени са средства и ще бъде възстановено осветлението по основни улици в кв. ДЗС чрез монтаж на 70 соларни улични осветителни тела;

– Приключи пълната подмяна на вътрешната дограма в детска ясла №8, одобрен е и проекта за изработка и монтаж на външни козирки, следващата седмица започва и тяхното изпълнение;

– Предстои разрушаване и разчистване на останалата полуразрушена част от сградата на Гребна база на кея. На това място се предвижда да бъде изграден сондаж, който да захранва бъдещата поливна система.

– Изготвен е 1 констативен акт за установен незаконен строеж, който е в процес на връчване на заинтересуваните лица;

– Изготвена е 1 заповед за забрана достъпа до незаконен строеж, която е в процес на връчване на заинтересуваните лица;

– През периода 18.01.2021 г. – 22.01.2021 г. от дирекцията са издадени 12 Разрешения за строеж.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

– Предоставяне на информация, консултации, прием на документи за новата социална услуга „Асистентска подкрепа“;

– Сключване на допълнителни споразумения за увеличаване на възнагражденията с наетите като лични асистенти лица по Механизъм лична помощ;

– На сайта на Община Русе са обявени подбори за наемане на социални асистенти, сътрудници социални дейности и потребители на услугите;

– Извършено е проучване с предоставена информация на Регионалната здравна инспекция на желаещите служители от детски ясли и детска млечна кухня за поставяне на ваксина срещу COVID-19;

– Извършени са съвместни проверки с екипи на ОДМВР-Русе и медицински специалисти на лица под карантина.

– Извършени са проверки на здравни кабинети в ОУ „Иван Вазов“, ДГ „Зора“, ДГ „Пролет“, ДГ „Иглика“ – филиал ЦЮР и в детска ясла № 4 за спазване на указанията и правила за работа в условията на създадената извънредна епидемична обстановка

– Проведена е среща с Настоятелството на НЧ „Зора“ по повод 155-годишнината на читалището;

– Проведена е среща с екипа на Детската опера в Русе;

Обявени са свободните места за прием за предстоящото класиране на 26.01.2021 г. в детските градини, яслените групи и подготвителните групи в училищата;

– Проведено е заседание на комисията за разглеждане на заявления за подпомагане на деца с изявени дарби;

– Подготвен е проект за промяна на Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове и Наредба №17 за символиката в Община Русе;

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

– Специалистите от отдел Международно сътрудничество и проекти взеха участие в работна среща с Европейската комисия във връзка с финалното отчитане на проект Сивитас Ексентрик. Успешно приключеният проект, в който Община Русе е партньор с градове като Осло и Мадрид, утвърждава името на града на европейско ниво и ще отвори нови възможности за сътрудничество с водещи европейски партньори;

– Тази седмица бе получена покана от посланика на Република Аржентина за побратимяване с гр. Берисо. В този град живее една от най-големите български диаспори – над 500 семейства с български корени. Започна кореспонденция с Посолството на Аржентина;

– Подготвя се финален доклад-отчет за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГРВ/. Документът ще изследва изпълнените дейности, заложени в ИПГВР. Анализът на изпълнението ще помогне за правилното определяне на дейности и приоритети по бъдещия план на Общината;

– Тази седмица стартира кампанията за заплащането на местните данъци и такси. За улеснение на гражданите Община Русе отваря втора каса в централната част на града – бул.Скобелев 45. Отначало касата бе създадена да обслужва нуждите за заплащане на патенти от таксиметровите шофьори, но по предложение на ръководството бе разширена дейността ѝ;

– По покана на фирма „Бадер“ направихме среща относно съдействие от Община Русе за бъдещите планове за разширение на фирмата;

– По повод издаването на сертификат за инвестиции клас „А“ на фирма „ЕОНМЕТАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за изграждане на „Логистичен и производствен парк“ на територията на с. Щръклево бе направена среща, на която Община Русе получи копие от сертификата. Проведе се и допълнителна среща за представянето на бъдещите инвестиционни намерения на фирмата и стартиране на план за последващи действия, които ще се представят на Общински съвет – Русе и обществеността.

Pin It on Pinterest