Седмица на гората в Деветашкото плато в дните 5-11 април 2021 година

Седмица на гората се провежда в Деветашкото плато от 5 до 11 април 2021 година.

Това реши Управителният съвет на Сдружение „Деветашко плато“ на проведеното неотдавна заседание.

Акцията е част от инициативите на местната общност по проект „Активни граждани в селата“ на сдружение „Деветашко плато“.

В акцията с доброволен труд за залесяване се включват жители на селата Деветаки, Тепава, Брестово и Къкрина.

Първият празник на залесяването е следствие на Закона за горите, приет през 1925 година, а първата Седмица на гората в България се провежда от 15 до 22 април 1934 година.

Не е случаен факт, че населението е подготвено за него от лесовъдите и техните книжни издания, най-вече от сп. „Горски преглед“ – издание на Дружеството на българските лесовъди. Още през 1911 г. Ц. Дончев в статията си „Наводнения“ (кн. 8 на „Горски преглед“) споменава уредбата на подобен празник в Испания. Имайки предвид подготовката на новия Закон за горите (седми поред), той предлага: „Законът да уреди два празника на залесяване през годината – единият през есента, а другият през пролетта – в които всеки по-възрастен от 15 години нагоре български гражданин да засажда най-малко по 5 дръвчета в определените от лесничействата места. Фиданките да се вземат от горските разсадници. В тия празници учениците от всички училища в България, ръководени от наставниците си, също да засаждат по 3-5 дръвчета. През тия дни всичките войници и ученици в царството трябва да бъдат отпуснати и използвани за залесяване“.

Задачата на празника е с доброволен труд на гражданите за страната да бъдат залесени и озеленени българските села и градове. Радостно е, че тази традиция се пази и развива.

Pin It on Pinterest