Създадени са и разположени 30 двуезични Информационни табла ДУНАВ УЛТРА/ DUNAV ULTRA

През 2021 г. стартирахме създаване и разполагане на 30 двуезични Информационни табла ДУНАВ УЛТРА/ DUNAV ULTRA, предоставящи обща информация и визия за нашия маршрут.Кампанията е подкрепена от Фондация America for Bulgaria, като част от инициативата „Следващите 10 – Значими идеи за развитието на туризма в дунавския регион“.До момента с активно съдействие се включиха общините: Брегово, Козлодуй, Оряхово, Долна Митрополия, Никопол, Белене, Свищов, Две могили, Силистра и Шабла, които помогнаха за инсталиране на информационни табла, вкл. в срок и в помощ на участниците в събитието „Обратно при реката 2021“.Благодарение на усилията на заинтересованите страни, в момента имаме монтирани и на разположение за ползване информационни табла в следните населени места: с. Куделин, Ботев парк – гр. Козлодуй, гр. Оряхово, с. Лесковец, с. Остров, с. Долни Вадин, с. Крушовене, гр. Никопол, гр. Белене, гр. Свищов, гр. Две могили, с. Ветрен, с. Сребърна, гр. Силистра и с. Дуранкулак.Всяко табло предоставя визуална картографска информация за маршрута Дунав Ултра, обща представа за денивелацията и QR код с линк към нашето безплатно Мобилно приложение: https://bit.ly/3z1YjHD.Обратната връзка от самите колоездачи, е, че таблата помагат значително в ориентацията им при придвижването по маршрута.Занапред продължаваме кампанията с разполагане на допълнителни табла.

Pin It on Pinterest