Сайтът на Община Ловеч вече разполага с версия на английски език и версия за потребители с нарушено зрение

Официалният сайт на Община Ловеч lovech.bg вече разполага с версия на английски език и версия за потребители с нарушено зрение.

За да се ползват е необходимо да се кликне върху съответните символи, като на снимката те са отбелязани със зелена и червена стрелка. Чрез повторно кликване се връщаш на основната версия.

С това нововъведение Община Ловеч изпълни изискванията за цифрово приобщаване на интернет страницата си и мобилните приложения за достъпност на потребителите и по-специално за хората с увреждания и възрастните хора, както и предоставя съдържанието преведено на английски език. Изискванията са съгласно Закона за електронното управление (ЗЕУ) (ДВ. бр. 94 от 29.11.2019 г.), Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (НОИИСРЕАУ) (ДВ. бр. 4 от 14.01.2020 г.) и Директива (EС) 2016/2102 относно достъпността на интернет сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ L 327/10 от 02.12.2016 г.).

Препоръчително е да се използват браузърите Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla и Firefox.

Pin It on Pinterest