Региона

Съвместна конкурсна сесия за младежки проекти „Младежта срещу насилието и наркотиците“ и „Младите за Силистра“ 2024

Община Силистра, чрез Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН), Общинския съвет по наркотични вещества (ОСНВ) и отдел „Образование и младежки дейности“ (ОМД), обявява Съвместна конкурсна сесия за младежки проекти „Младежта срещу насилието и наркотиците“ и „Младите за Силистра“ 2024.

Целта е развиване на инициативността, доброволчеството и гражданската активност на учениците, като им се даде възможност самите те да инициират, разработят и реализират дейности в девет направления, съгласно утвърдени Правила и насоки за кандидатстване.

Проектите ще се реализират в периода от 01.04 – 31.05.2024 г.

В конкурсната сесия могат да кандидатстват ученически групи, състоящи се минимум от 10 ученици на възраст от 12 до 18 години или V-XI клас, както и пълнолетен ръководител на проекта. Максималният размер на отпусната сума е 1500 лв. за едно проектно предложение.

Крайният срок за подаване на проектните документи е 15.03.2023 г. /петък/, до 17,00 ч., стая 307 в сградата на Община Силистра.

Пълният комплект документи за кандидатстване, както и правила и насоки за кандидатстване и критерии за оценка можете да изтеглите от линковете по-долу.

Правила и насоки за кандидатстване

Дата на публикуване: 06.02.2024

Критерии за кадидатстване

Дата на публикуване: 06.02.2024

Формуляр за кандидатстване

Дата на публикуване: 06.02.2024

Бюджетна рамка

Дата на публикуване: 06.02.2024

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest