Съветът за икономическо развитие на Община Ловеч с нов председател

Съветът за икономическо развитие на Община Ловеч проведе първата си работна среща за тази година.

Дневният ред включваше избор на председател на съвета, представяне на проекта на План за интегрирано развитие на Община Ловеч 2021 -2027 г., предизвикателствата пред бизнеса в условията на епидемична обстановка.

По предложение на ръководството на Община Ловеч за председател на Съвета за икономическо развитие беше избран Ивайло Стоянов, изпълнителен директор на „Балкан“ АД. Той заема мястото на Милен Свиленов, който към момента работи в София.

Проектът на План за интегрирано развитие на Община Ловеч 2021 -2027 г. беше представен пред присъстващите от секретаря на Общината Даниела Цанова. Тя посочи някои от важните проекти заложени в него, като част от него е подмяна на магистрален водопровод „Черни Осъм“ за нуждите на питейното водоснабдяване на региона Троян- Ловеч- Плевен.

На 15 март (понеделник) е насрочено публично обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на Община Ловеч 2021-2027 г., а на 25 март ще се гледа и от Общински съвет – Ловеч, добави Цанова.

На срещата бяха обсъдени  вече предприетите от Общината мерки за подпомагане дейността на местния бизнес и предизвикателствата в условията на епидемична обстановка.

„Вашите идеи и професионален опит са важни за нас като администрация за съвместната ни работа и реализиране на политиките на общината в областта на икономиката“, заяви заместник -кметът инж. Цветан Георгиев, който е зам. председател на Съвета за икономическо развитие на Община Ловеч.

Pin It on Pinterest