Съгласуваност между политиките за чистота на въздуха и други свързани области

Столична община и партньорите ѝ Асоциация за развитие на София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Национален институт по метеорология и хидрология, Национално сдружение на общините в България и „Моудшифт Европа“ ЕАД организират обществен диалог за обсъждане на взаимозависимостите в областта на качеството на въздуха: интелигентната мобилност, интелигентната секторна интеграция, енергията от възобновяеми източници, санирането на сгради, отоплението на жилища, селското стопанство и промишлеността, промяна на поведенческите модели на гражданите и други.

Целта на диалога е подобряване съгласуваността на общинските политики.

Събитието е част от проекта ИНОЕЪР – „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“. Това е първият български проект, избран за финансиране от Инициативата.

ПРОГРАМА

16:00 – 16:10 Откриване

Кристиан Кръстев, заместник-кмет на СО и ръководител на проекта

16:10 – 17:30 Взаимосвързаност на мерките за чистота на въздуха

Теодора Полимерова, Столична община, „Разработвани мерки в новата програма за КАВ“

Миля Димитрова, Софияплан, „Възможностите на Европейски зелен пакт“

Петър Сеизов, Денкщат, „Качеството на въздуха – от кои мерки имаме нужда?“

Боряна Димитрова, Алфа Рисърч, „Нагласи на гражданите”

Доц. Елена Христова, НИМХ, „Принос на различни видове източници към замърсяването с ФПЧ10 в гр. София“

17:30 – 18:00 Модерирана дискусия и заключение

Модератор: Елица Панайотова, „Зелена София“

РЕГИСТРАЦИЯ

Може да се включите в диалога за обсъждане на взаимозависимостите в областта на качеството на въздуха като се регистрирате ТУК.

Pin It on Pinterest