Съдът реши: Таксата от 1 лев на ден за детска градина в Хасково е законна

Съдът отхвърли жалбата на кмета Добри Беливанов против решението на Общински съвет Хасково за таксата в детските градини в размер на 1 лев на ден.

Съдът прие, че доводите на кмета на общината за липса на финансово-икономическа обосновка и допуснати нарушения на процедурата при приемане на решението са абсолютно неоснователни. Категорично от изслушаното и прието по делото заключение на  съдебно-икономическата експертиза се установи, че при приета такса за ползване на детски градини  в размер на 1 лев за присъствен ден на дете е налице финансова обезпеченост на средствата от общинския бюджет, необходими за компенсиране на пълните разходи по предоставяната услуга в детските градини. Информацията съобщи председателят на общински съвет Хасково Таня Захариева. Предложението за намаляване на таксата за детски градини в община Хасково е на групата съветници от ГЕРБ Хасково, подкрепено от мнозинството в общинския съвет. То беше прието от Общинския съвет със завидно мнозинство. Веднага след това, таксата от 1 лев на ден за посещение на детска градина беше оспорена от кмета на общината Добри Беливанов в съда.

Pin It on Pinterest