С първа копка стартира на Водния проект на Пловдив

Стартира дългоочакваният Интегриран проект за водите на град Пловдив.

Начало на първия етап на така наречения Воден проект даде кметът Здравко Димитров заедно с ресорния заместник-кмет Пламен Райчев, след като днес направиха първата копка на ул. „Средец“.

С това реално започна реконструкцията, модернизацията и доизграждане на пречиствателната станция за отпадъчни води на град Пловдив, реконструкция на 12,276 км водопровод и 13,5 км канализационна мрежа в район „Северен“ и рехабилитация на главен колектор VII. В проекта са включени и около 700 сградни отклонения.

„Този проект е важен, защото ще осигури чиста питейна вода, а улиците няма да се наводняват след дъжд. Бързината на строителството няма да окаже влияние на качеството и поне 100 години не трябва да се подменя. Ще има специална организация на движението, като на места то ще бъде еднопосочно“, обясни кметът Здравко Димитров.

Община Пловдив работи в пълно съдействие с КАТ, Пътна полиция и ОП „Организация и контрол по транспорта“, за да може водачите на автомобили да са своевременно информирани за промените в движението и участъците, които ще се ремонтират.

Чрез на рехабилитацията на пречиствателната станция ще се намали притокът на вредни вещества и биогенни елементи във водоприемника, а подмяната на водопроводите ще намали значително физическите загуби на вода в града от 47,74% на 45.27%.

„Проектът е изключително сложен, особено в тази си първа част. Има много подземна комуникация, с която да се съобразяваме, включени са и голям брой улици. На моменти ще бъде прекъснато водоподаването, но целта е своевременно и бързо да го възстанови към гражданите“, коментира Пламен Райчев.

Управителят на ВиК Спартак Николов заяви, че ще съсредоточи громен набор от служители, които да участват в реализацията на проекта, тъй като дружеството е асоцииран партньор на Община Пловдив по проекта.

„Водоснабдителната система на Пловдив е една от най-тежките – от 4 помпени станции подаването става в кръг, за да се поддържа постоянно налягане. При спирания и пускания на водата ще се създаде напрежение в системата. Очакваме ремонтите в „Северен“ да окажат влияние и върху други райони“, посочи Николов и допълни, че актуална информация за планираните дейности ще бъдат качвани на интернет страницата на дружеството.

Общата стойност на Интегриран проект за водите на град Пловдив е 115 334 116,42 лв. От тях 80 млн. лева са безвъзмездна финансова помощ, а 12 милиона лева са държавно съфинансиране, средствата от страна на Община Пловдив са 34 милиона лева. Основната му цел е гарантирането на оптимално отвеждане и пречистване на отпадъчните води, събирани в канализационните мрежи, които в момента се изхвърлят без съответното достатъчно пречистване, което да отговаря на заложените в Директива 91/271/ЕЕС изисквания.

В канализационната система на Пловдив страда от висока инфилтрация има маломерни колектори, изградени в миналото, които не успяват да осигурят оттичането на смесените води в дъждовно време и се причиняват наводнения.

Ще бъдат реконструирани близо 71 улици и булеварди в район „Северен“, като на първия етап се предвижда това да са 40. Срокът за изпълнението му е 18 месеца.

воден проект_първа копка (1)

Pin It on Pinterest