С акцент върху „инфодемията“ и разпространяването на фалшиви новини по време на пандемията кметът на община Благоевград откри конференция

Конференцията „Светът в криза: политики и медийни отражения” събра учени от пет университета, за да дискутират кризите в съвременния свят.

Тя е организирана от Центъра за нови медии и дигитална култура към Югозападния университет „Неофит Рилски”, съвместно с Общинска администрация Благоевград. В нея взеха участие изследователи от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Югозападния университет „Неофит Рилски”, Университета за национално и световно стопанство, Националната академия за театрално и филмово изкуство, Грацкия университет „Карл-Франц” (Австрия). Конференцията беше открита от кмета на Община Благоевград г-н Румен Томов, който акцентира върху „инфодемията” и разпространяващите се фалшиви новини по време на COVID-19.

В поздрава си към участниците в конференцията заместник-деканът на Факултета по изкуствата проф. Иванка Влаева  изказа своята убеденост, че конференцията  дава възможности за обмяна на мнения, изследователски достижения и че е основа за едно ползотворна дискусия. Тематичните части са обособени в три панели: за кризата с COVID-19, за комуникационния мениджмънт и за кризите в комуникациите днес. В началото пленарен доклад за кризите в миналото изнесе проф. Искра Баева. Конференцията завърши с премиерата на късометражния документален филм „Животът като изкуство” в памет на проф. Нина Христова, дългогодишен преподавател в Югозападния университет „Неофит Рилски” и изследовател в областта на историята и теорията на изкуството. Филмът може да бъде видян на следния линк: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3O85QHZBRWs98BKQG8CcQ2rJutsX22mSUOwsIZEcZA0l-uvbrAppOJGj0&v=qMROzcsiQyg&feature=youtu.be

Pin It on Pinterest