С 15 % повече събрани и извозени твърди битови отпадъци в Община Видин през 2020 година

Това стана ясно на редовното заседание на Общинския съвет днес, в отговор на питане от страна на общински съветници във връзка с натрупани задължения към РИОСВ Монтана. Председателят на ОбС – Видин Генади Велков представи справка, направена от Общинската администрация, която показва, че през 2020 г. са изхвърлени 22 432 т битови отпадъци. За сравнение с предходната (2019) година събраното количество е поне с 15 % повече. Общинското звено „Чистота“ постига по-голяма ефективност със същата техника, без да заплаща за допълнителна. 

В справката е посочено още, че през предишния мандат, в периода 2016-2019 г. са натрупани задължения за над 3 693 400 лв., които не са заплатени. На 12.08.2016 г. е съставен акт на кмета на Община Видин, като е изготвен и погасителен план за разсрочване на стари задължения (за периода 2011-2015 г.) в размер на 2 225 816 лв. главница и 617 857 лв. лихва, като е поет ангажимент тя да бъде заплатена в срок до 31.03.2018 г. Поради непогасяване на лихвата в указания срок, същата е разсрочена за 2019 г.

На заседанието днес бе гласувано и предложение за безвъзмездно прехвърляне на техника и контейнери на предприятието по чистота за стопанисване и управление. Те бяха закупени след проведена процедура по Закона за обществените поръчки за нуждите на Община Видин.

Припомняме, че в началото на годината бе създадено  Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“. Преди броени дни бяха закупени специализирани машини с цел повишаване ефективността на работата, осигуряването на по-добра жизнена среда и преобразяването на кварталите и всички населени места в Общината. 

Pin It on Pinterest