РЗИ – Хасково продължава с проврките за спазване на противоепидемичните мерки

        Във връзка с изпълнение на съвместна заповед на министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на земеделието, храните и горите и решение от заседание на ОКЗ от 09.08.2021г.  предоставяме  информация за извършените проверки за периода 27.09.2021г. – 03.10.2021г. относно спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Хасково.

      Общо извършени проверки -391 бр.

Проверени са :

  • заведения за обществено хранене – 41 бр.
  • търговски обекти – 157 бр.
  • нощни заведения – 5 бр.
  • обекти с обществено предназначение – 117 бр.
  • други обекти /бензиностанции и други/ – 54 бр.
  • лечебни заведения – 17 бр.

    Извършени са 48 бр. проверки от общинската администрация в общ. Тополовград, Ивайловград и Хасково.

   От всички извършени проверки  18 бр. са съвместни – извършени от РЗИ и ОД на МВР и  РЗИ и ОДБХ.

   Връчени са  3 бр. АУАН

Pin It on Pinterest