РЗИ – Хасково продължава проверките за спазване на противоепидемичните мерки

        Във връзка с изпълнение на съвместна заповед на министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на земеделието, храните и горите и решение от заседание на ОКЗ от 09.08.2021г., предоставяме  информация за извършените проверки за периода 06.09.2021г. – 12.09.2021г. относно спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Хасково.

      Общо извършени проверки – 511 бр.

Проверени са :

  • заведения за обществено хранене – 34 бр.;
  • търговски обекти – 245 бр.;
  • нощни заведения – 2 бр.;
  • обекти с обществено предназначение – 149 бр.;
  • други обекти /бензиностанции, администрации, производствени обекти/ – 81 бр.,

    Извършени са 51 бр. проверки от общинските администрации в общ.  Тополовград, Симеоновград, Ивайловград и Хасково.

     Връчени са 6 бр. предписания.

Pin It on Pinterest