РЗИ – Хасково продължава проверките за спазване на противоепидемичните мерки

        Във връзка с изпълнение на съвместна заповед на министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на земеделието, храните и горите и решение от заседание на ОКЗ от 09.08.2021г.  предоставяме  информация за  извършените проверки за периода 04.10.2021г. – 10.10.2021г. относно спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Хасково.

      Общо извършени проверки – 323 бр.

Проверени са :

  • заведения за обществено хранене – 36 бр,
  • търговски обекти – 130 бр,
  • нощни заведения – 5 бр.,
  • обекти с обществено предназначение – 93 бр.,
  • други обекти/бензиностанции и други/- 51 бр.,
  • лечебни заведения -8бр.

    Извършени са 37 бр. проверки от общинската администрация в общ. Тополовград, Симеоновград и Хасково.

   От всички извършени проверки  3 бр. са съвместни – извършени  от  РЗИ и ОДБХ.

Връчени са  3 бр.предписания.

Pin It on Pinterest