РЗИ – Хасково продължава проверките за спазване на противоепидемичните мерки

Във връзка с изпълнение на съвместна заповед на министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на земеделието, храните и горите и решение от заседание на ОКЗ от 09.08.2021г., предоставяме  информация за извършените проверки за периода 13.09.2021г. – 19.09.2021г. относно спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Хасково.

      Общо извършени проверки – 398 бр.

Проверени са :

  • заведения за обществено хранене – 28 бр.;
  • търговски обекти – 193 бр.;
  • нощни заведения – 9 бр.;
  • обекти с обществено предназначение – 109 бр.;
  • други обекти /бензиностанции, администрации, производствени обекти/ – 55 бр.,
  • лечебни заведения и аптеки – 4 бр.

    Извършени са 27 бр. проверки от общинските администрации в общ.  Тополовград и Хасково.

   От всички извършени проверки  24 бр. са съвместни – извършени от РЗИ и ОД на МВР .

  Връчен е 1 АУАН.

Pin It on Pinterest