Русенци ще могат да изхвърлят стари дрехи и обувки в специални контейнери

В специални контейнери за текстил гражданите на Русе ще могат да изхвърлят своите стари дрехи и обувки. След като бъде събран отпадъкът той ще се изпраща за обработка и повторно използване в производството.

Първоначално специализираните съдове ще бъдат разположени в 10 точки в различни части от града, като се очаква те да бъдат доставени през месец май. Договорът между Община Русе и фирма „М-текс рециклиране на текстил” предвижда доставката и на още съдове по заявка.

Текстилът представлява повече от 2% от общото количество на депонираните отпадъци в Община Русе или 1 751 тона годишно. Той е нерециклируем отпадък от дейността на сепариращата инсталация и към момента същият се депонира на Регионалното депо.

С организирането на разделно събиране на дрехи, обувки, домакински изделия и други подобни на територията на град Русе се цели намаляване количеството на депонираните отпадъци на територията на общината и безаварийната работа на сепариращата инсталация, тъй като наличието на текстилен отпадък води до повреди в барабанното ѝ съоръжение.

Pin It on Pinterest