Русенци и гостите на града могат вече ефективно да използват новия пешеходен надлез над бул. „България“

Община Русе получи Удостоверение за въвеждане в експлоатация на пешеходната връзка – надлез между кварталите „Родина“ и „Чародейка“, изградена по проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“ по Оперативна програма „Региони в растеж“. 

С официалното разрешение за ползване от Дирекцията за национален и строителен контрол заработи и изграденият асансьор, който осигурява достъп и за хора с увреждания и детски колички.

Община Русе напомня, че обектът е под денонощно видеонаблюдение и призовава гражданите и гостите на града към съвестно и отговорно отношение по опазване целостта на съоръжението и чистотата на пасарелката.

Pin It on Pinterest