Русе е един от първите три града в България с нова система за сметосъбиране

Русе, София и Бургас са първите градове, в които стартира въвеждането на новата система за събиране на битови отпадъци в страната.

Тя е съвкупност от модерни съдове за битов отпадък, нови сметоизвозващи машини и специализиран хардуер и софтуер за управление и контрол.

Към момента са разположени 15 нови контейнера, които са с вместимост от 2,5 кубични метра. По-големият размер на новите съдове позволява премахването на контейнери и обединяването на няколко точки за сметосъбиране в квартал „Чародейка Юг“ пред блоковете 205, 103, както и между бл.118 и бл. 110.

След подмяна на всички съдове в квартал „Чародейка Юг“, ще бъдат подменени и тези в квартал „Чародейка Север“.

Общинска администрация призовава гражданите да използват предоставените съдове по предназначение и съгласно законовите разпоредби.

Pin It on Pinterest