Рояци от насекоми в Разград

Във връзка с наблюдавани рояци от насекоми в община Разград информираме, че Община Разград очаква информация от изследвания на взети проби от ОДБХ относно вида на насекомите и подходящите методи за борба с тях.

Община Разград има действащ договор за дезинфекция, дезинсекция, дератизация и след получаване на резултатите има готовност за третиране на засегнатите територии.

Pin It on Pinterest