Родителите на децата от детските градини в Троян може да следят седмичното меню на Кухнята-майка и на сайта на Общината

Седмичното меню на Обединеното хранене може да бъде проследявано на специално създадена секция на сайта на Община Троян.

Родителите на всички деца, които посещават детските градини на територията на града, могат лесно и удобно да имат достъп до информация за седмичното меню, което Кухнята-майка ще приготвя за техните деца.

Припомняме, че Община Троян продължава с реализирането на проект BioCanteensкато част от адаптираните от нас добри практики е и достъпността на менюто за хранене на децата от детските градини на територията на Троян до всички родители, по различни канали. Досегашната практика включваше принтиране и залепване на седмичното меню на сградите на детските заведения, като справката може да бъде направена вече и он-лайн.

През 2020 г. предстои включване и на ДГ „Незабравка“ в с. Орешак в разширяването на обхвата на децата, които се хранят чрез доставяна от кухнята-майка храна.

Тук може да откриете информация за седмичното меню: http://troyan.bg/sedmichno-menyu-v-detskite-gradini.

Pin It on Pinterest