Региона

РИОСВ – Пловдив започна подготовка за националната кампанията „Да изчистим България заедно“

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) от днес започна да предоставя консумативи на общините в териториалния й обхват.

Екоинституцията оказва съдействие на местните власти за протичането на единадесетото издание на кампанията „Да изчистим България заедно“, организирана от bTV Media Group. Тя е насочена към личната отговорност и принос в грижата за чистотата на планетата, бъдещето и възпитанието на децата. Тази година денят на почистването е 16 септември (събота) и ще премине под надслов „Подай ръка на природата“. Целта е отново заедно, като общество, да обединим усилия за опазването на природата и нейните ресурси.
Като партньор на кампанията, Министерството на околната среда и водите осигури 3000 чувала и 6000 ръкавици на РИОСВ – Пловдив, които екоинспекцията раздава на всички общини и желаещи да се включат в почистването.
Традиционно, за да се насърчат общините за участие в кампанията, те ще бъдат бъдат освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци в трите регионални депа в област Пловдив. За периода на кампанията от операторите на депата ще се води отчетност за постъпилите количества, а информация ще се изпраща до РИОСВ.
На 16 септември служителите на РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС и техните семейства също ще се включат в кампанията, за да дадат добър пример и за да допринесат заедно градът им да стане едно по-добро място. Те ще почистват замърсени с отпадъци площи, намиращи се в коритото на река Марица в рамките на град Пловдив, като ще започнат работа в 10:00 часа при Водната палата.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest