РИОСВ – Пловдив установи нарушение в предприятие за производство на почистващи препарати

Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) извършиха незабавна проверка след подаден сигнал на „зеления телефон“ за обгазяване.

Гражданин алармира, че от комин на територията на дружество, занимаващо се с производство на почистващи и перилни препарати в Пловдив от няколко часа излиза дим, придружен с много силна и тежка миризма.

При извършената проверка и направения обход на работната площадка на дружеството екоинспекторите установяват изгаряне на отпадъци от производството – изрезки от домакински гъби в направен отвор в 30-метров комин.

От РИОСВ – Пловдив са разпоредили незабавно да бъде преустановено изгарянето на отпадъците и това да не се допуска повторно. Предстои предприемането на административно-наказателни мерки за нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци и налагане на имуществена санкция на дружеството. Съгласно Закона на управление на отпадъците тя е в размер от 1400 до 4000 лева.

Pin It on Pinterest