РИОСВ – Пловдив с мерки за почистване на незаконно сметище за автомобилни гуми край с. Войводиново

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) предприе мерки за премахване на незаконно сметище от използвани автомобилни гуми край околовръстния път на Пловдив край с. Войводиново.

При проверка РИОСВ установи, че в имот в землището на с. Войводиново, община Марица и в сервитута на републикански път II-56 „Калековец – Пловдив“ към 91+000 км са изхвърлени големи количества отпадъци от излезли от употреба гуми. Става дума за участъка между караулката на КАТ и бензиностанция с ТИР-паркинг – струпванията са по протежение на около 200 м покрай пътното платно, купчините са широки 7-9 метра.

След проверката РИОСВ-Пловдив издаде предписания по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) на кмета на Община Марица, който на свой ред е издал предписания на собствениците да почистят отпадъците. На 15 юли инспектори отново провериха мястото и установиха, че теренът не е почистен. На кмета на Община Марица е дадено ново предписание – в срок от един месец да предприеме незабавни мерки по почистване на установеното замърсяване и да не се допуска последващо нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.

За случая екоинспекцията алармира и директора на Областно пътно управление – Пловдив във връзка със задълженията му като собственик на републиканската пътна мрежа за почистването от отпадъци на пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове за поддържане.

Излезлите от употреба гуми следва да бъдат предавани на лица, притежаващи разрешение за извършване на дейности по третирането на отпадъци по чл. 35 от ЗУО. Действията на екоинспекторите са във връзка с опасността от умишлено запалване на отпадъците, което би предизвикало замърсяване на въздуха, обгазяване на пътното платно и предпоставки за възникване на пътно-транспортни произшествия.

Pin It on Pinterest