РИОСВ-Пловдив отличи проекти на студенти и млади учени, участници в научната конференция „Екологията – начин на мислене“

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) подкрепи тринадесетото издание на „Екологията – начин на мислене“ – научна конференция за студенти и млади учени, която се проведе на 9 октомври 2021 г. в гр. Пловдив.

Петнадесет млади лектори представиха своите първи научни изследвания. РИОСВ-Пловдив избра четири от проектите, засягащи актуални за пловдивската екоинспекция теми и отличи всеки от авторите им с грамота и книга.

Участниците в конференцията имаха удоволствието да разгледат изложба от най-добрите снимки, отличени в съпътстващия студентски фотоконкурс на тема „Природата в кадър“, уловили красотата на българската природа.

Конференцията се провежда от катедра „Екология и опазване на околната среда“ към Биологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Екологичен студентски екип за творческо развитие и академични постижения „Есетра“ и Студентския съвет на висшето учебно заведение. Целта й е да предостави възможност на студенти, докторанти и млади учени да представят своите научни и научно-популярни разработки в различните области на екологията. Пълният текст на изследванията ще бъде отпечатан в специализиран сборник с доклади.

Ето и отличените от РИОСВ-Пловдив проекти и млади автори:

  1. Проект „Компостирането – същност и роля в опазването на околната среда“ с автор Ваня Попова, докторант „Екология и опазване на екосистемите“ в Аграрен университет – Пловдив;
  2. Проект „Някои екосистемни услуги, предоставяни от зелената система на гр. Пловдив“ с автор Ивелина Грудева, студент IV курс, специалност “Биология с екотуризъм”, ПУ „Паисий Хилендарски“ – филиал Смолян;
  3. Проект „Анкетно проучване сред жителите на гр. Пловдив относно екологизиране на битовото отопление“ с автор Десислава Шишкова, специалност „Екология и ООС“, Аграрен университет – Пловдив;
  4. Проект „Преходът към зелена икономика и постигане на устойчиво управление на отпадъците“ с автор Меги Дакова, докторант „Икономика и управление“ в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Pin It on Pinterest