Резултати от поредното класиране за прием в детските заведения в Пловдив

За проведеното на 7 ноември 2019 година класиране бяха обявени от директорите на детските заведения общо 320 свободни места.

От тях местата за най-малките (децата до 3-годишна възраст, които кандидатстват за яслените групи) бяха 69. За първа възрастова група – за децата, родени през 2016 година, бяха обявени 114 места. Свободните места за другите възрасти бяха, както следва: за втора възрастова група 40, за трета подготвителна група 37 и за четвърта подготвителна група – 60 свободни места.

За обявените места кандидатстваха общо 528 деца. Най-голям е делът на децата за яслените групи – 342. За първа група участваха в класирането 81 деца, за втора 72 деца и за подготвителните групи (за 5- и 6-годишни деца) общо 33.

Въпреки наличието на значителен брой свободни места, броят на класираните деца е 120 (56 в яслените групи, 35 в първа група, 16 във втора възрастова група и общо 13 деца в подготвителните групи). За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 15.11.2019 година.

До края на 2019 година са предвидени още две класирания, които са съответно на 26 ноември и 12 декември. При подаване на заявления за тях родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които се публикуват на страницата на системата за прием на адрес http://dz-priem.plovdiv.bg/

Pin It on Pinterest