Решения на Общински съвет – Етрополе

На 19 януари в Общинска администрация – Етрополе се проведе шестнадесето, извънредно заседание на Общински съвет – Етрополе.

Заседанието се проведе с 16 общински съветници. Точката от дневния ред касаеща Допълнение на Решение №190/29.12.2020 г. /Протокол №15/ на Общински съвет-Етрополе, бе приета единодушно.

Pin It on Pinterest