Рекламна кампания на НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново

Всяка година Военно окръжие II степен-Ловеч работи активно по популяризирането на висшето военно образование.

Кандидат-курсантите за ВВМУ”Н.Й.Вапцаров”- Варна, ВВВУ”Г.Бенковски”- Д.Митрополия и НВУ”В.Левски”- В.Търново могат да подават документи за ранен и редовен прием в окръжието.

Тази година документи за ранен прием в НВУ”В.Левски”-В.Търново се приемаха до 12.03.2021 г. В последния ден документи подаде кандидат-курсантът Деян Николов Христов, дванадесетокласник от СУ”Св.Климент Охридски”-Троян, пълен отличник от 11 клас. Деян Христов дойде във военното окръжие с писмото, което неговите родители са получили от бригаден генерал Иван Маламов – началник на НВУ ”В.Левски” – В.Търново. Бригаден генерал Маламов се обръща към родителите на изявени дванадесетокласници от област Ловеч, за да ги увери, че НВУ”В.Левски”-В.Търново със своя преподавателски състав, с модерната материална база може да осигури добро образование и отлична реализация на техните деца като офицери от Българската армия на Република България.

Pin It on Pinterest