Регионален форум за избор на представители в Регионален съвет за развитие

На 10 септември 2020 г., (четвъртък) от 10.30 в гр. Велико Търново, в голямата заседателна зала на Община Велико Търново, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) организира Регионален форум за избор на представители на общините от Северен централен регион за планиране в Регионалния съвет за развитие (РСР). 

За участие във форума са поканени кметовете на всички 36 общини от областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра.

Регионалният съвет за развитие има ключова роля в цялостния процес на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.

Съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие НСОРБ организира при пълна прозрачност процедурата за избор на представителите на общините в РСР.

Местните власти в Северен централен район за планиране ще имат 12 представители в Регионалния съвет за развитие.

Регионалният форум ще продължи по програма до 16,30 часа. След приключване на избора на представители, който се провежда на областен принцип, ще получите подробна информация за избраните представители на общините от региона в РСР както и снимки от събитието.

Pin It on Pinterest