РБ „Априлов – Палаузов” Габрово ще работи с читатели от 18 май

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” ще работи с читатели от 18 май 2020 г. при спазване на противоепидемичните мерки.

Външни лица, които посещават библиотеката трябва да носят задължително предпазна маска.

Срокът за връщане на заетите книги автоматично е удължен за периода на извънредното положение и няма да се налагат глоби за просрочие за този период.

Обслужването на читатели ще става на специално обособени гишета след подаване на заявка за заемане на литература. Необходимите заглавия може да потърсите в Електронния каталог на библиотеката: https://ilib.libgabrovo.com/

Читателите трябва да се обадят на тел. 066/806 210 Заемна за възрастни и 066/806 327 Детски отдел или на email: libgb_zv@abv.bg съответно do_gabrovo@abv.bg (за читателите на Детския отдел) като заявят предварително необходимата литература. Важно е в имейла да напишете автор, заглавие, трите си имена и телефон за връзка. Библиотечните специалисти ще изпълнят заявката в срок от 24 часа, ако книгата не е заета от друг читател и не е под карантина.

Получаването на книги ще се извършва при спазване на следния ред:

На входа читателите ще бъдат посрещнани от служител на библиотеката с дезинфектант. Трябва да се спазват неговите указания за физическа дистанция и пропускателен режим.

Читателите ще бъдат допускани задължително с лични предпазни средства и ще могат да получат заявените книги при спазване на противоепидемичните изисквания за социална дистанция. Няма да могат да ползват читалните, компютърната зала и залите за свободен достъп.

Върнатите книги от читателите подлежат на 72-часова карантина, за която ще се погрижи екипа на библиотеката.

Същата организация важи и в сградата на НЧ „Априлов – Палаузов”, където се помещава Детския отдел на библиотеката.

Филиалът на ул. Йосиф Соколски няма да работи.

Умоляват се читателите да не се опитват да дезинфекцират книги и други библиотечни документи.

Не се препоръчва използването на течни дезинфектанти. Те увреждат библиотечните документи.

Не се препоръчва и излагането на UV лъчи като средство за стерилизация.

Pin It on Pinterest