Разрешенията за извършване на търговска дейност за Деня на град Перник ще се получават в деловодството на общината

Във връзка с празничния базар по повод Ден на град Перник – 19.10.2020 г., Община Перник уведомява всички търговци, следното:

Издадените Разрешения за извършване на търговска дейност на открито на общински терен ще се   получават в сградата на Община Перник – Център за информационно и административно обслужване – партер (деловодство) на 16.10.2020 г. от 8:30 часа до 16:30: часа, лично от търговеца или упълномощено лице с представено нотариално заверено пълномощно и след представена квитанция за платена такса. Таксата се заплаща на касата на ОП ”ОССТТО”, каса №9, която се намира в сградата на Община Перник – Център за информационно и административно обслужване – партер (деловодство).

Pin It on Pinterest