Разяснителна среща относно възможностите за финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност на публични и жилищни сгради

На 09.12.2019 г. от 17:30 ч. в салона в сградата на Общинска администрация – Троян, Община Троян организира разяснителна среща относно възможностите за финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност на публични и жилищни сгради по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Заинтересованите лица ще имат възможност да получат и индивидуални консултации от експертите на Общината, както и да зададат своите въпроси. Очакваме Ви!

Pin It on Pinterest