Разделно събрани зелени отпадъци ще приема без такса Регионалното депо

Във връзка с текущата кампания за пролетно почистване и облагородяване на зелените пространства от имоти на гражданите и фирмите Община Плевен обявява, че приемане на разделно събрани зелени отпадъци като листа, треви, клони, храсти и стебла ще се извършва в Компостиращата инсталация на Регионалния център за управление на отпадъците – Плевен.

Центърът се намира в землището на с. Буковлък, община Плевен (след КАТ- Плевен). За събраните и транспортирани със собствен транспорт зелени отпадъци лицата няма да заплащат такса в Регионалния център.

Pin It on Pinterest