Региона

Районна прокуратура-Плевен проведе образователна лекция пред ученици

Районна прокуратура-Плевен проведе образователна лекция пред ученици от 8 до 12 клас на „Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване“ – Плевен.

Обучението бе проведено по програма на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката: „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Лектори в програмата бяха Владимир Радоев – административен ръководител, районен прокурор на РП-Плевен и Елеонора Янева – прокурор в РП-Плевен, които запознаха учениците с темата: „Наказателната отговорност на непълнолетните лица“.  

По време на срещата бяха засегнати и други теми, като агресията в училище, хулиганските прояви, последиците от употребата и държането на наркотични вещества. Бяха представени и реални примери от практиката на магистратите. Учениците показаха засилен интерес по темите и активно участваха в проведената дискусия.

Програмата „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ има за цел повишаване на правната култура на учениците и затвърждаване доверието в органите на съдебната власт.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest