Районен съд – Бургас изнесе две лекции за наркотичните вещества пред ученици от ПМГ

 Районният съдия Анатоли Бобоков изнесе два открити урока в Природоматематическата гимназия „Акад. Никола Обрешков“ в Бургас на тема „Превенция срещу употребата на наркотични вещества.

Престъпления, извършвани от наркозависими лица“. В продължение на два учебни часа по предмета „Гражданско образование“, пред единадесетокласници от два класа, лекторът представи в какво се изразяват съставите на престъпленията – държане, разпространение на наркотични вещества и управление на моторно-превозно средство след употребата на такива. Съдия Бобоков говори за видовете наркотични вещества, наказанията, които следва да понесат подсъдимите по този вид престъпления. Младите хора с любопитство дискутираха със съдията с какви методи в съда се установява количеството на наркотичните вещества, по какъв начин едно дело се образува и влиза за разглеждане в съда.

         „Темата е не само актуална, като брой разгледани дела за престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори в нашата съдебна инстанция, но има своята превантивна цел. Нужно е младите хора да бъдат информирани за рисковете от употребата на наркотици и наказателната отговорност, която могат да понесат“, коментира лекторът, който е активен участник в Образователната програма, която осъществяват съвместно Районен съд – Бургас и Окръжен съд – Бургас.

В Районен съд – Бургас през 2020 г. са постъпили 97 дела за престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори.

Pin It on Pinterest