Раликрос „Видин 2021“ и ралиспринт „Вида 2021“ се отменят

Двете събития са част от спортния календар на Община Видин и за тяхното реализиране има заложени финансови средства. Въпреки че Общината е изпълнила всичките си задължения, свързани с организирането им, тя е изправена пред невъзможност да ги проведе. Причината е, че според Наредбата за условията, реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта, приета от Общински съвет – Видин, не се подпомагат клубове, лицензирани през текущата година, какъвто е конкретният случай със съорганизатора АСК „Жико-моторспорт“.

За това, че двете автомобилни състезания няма да се проведат и финансират през 2021 г., официално са уведомени Автомобилната федерация на България и останалите институции, с чието съдействие се осъществяват.

Pin It on Pinterest