Ръковоството на община Благоевград проведе среща с председателя на AIBEST

AIBEST, Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии, преди това Българска аутсорсинг асоциация, е независима браншова организация, чиято цел е да развие България като лидер за технологични продукти, услуги, решения и световно призната дестинация за обучение на таланти.

Асоциацията обединява компании от всички сфери на съвременната индустрия за бизнес услуги, компании, предлагащи услуги, свързани с BPO, ITO, KPO, LPO, HRO и други.

На опознавателната среща беше обсъдена тенденцията за регионална експанзия на IT индустрията. Градовете с университети са предпочитани за създаване на хъбове за аутсорсинг и изнасяне на дейността извън столицата. Благоевград е включен в годишния доклад на AIBEST, като инвестиционна дестинация, която притежава необходимите ресурси за развитие на индустрията. Ръководството на Община Благоевград желае да изгради стабилни партньорски отношения с AIBEST и ще подкрепя всички предстоящи съвместни инициативи и събития.

Pin It on Pinterest