Региона

Работна среща с представители от Италия, Полша, Турция и България по проект на ДГ „Русалка“

Събитието се проведе в Общинска администрация–Видин, на което гости бяха секретарят на Община Видин Емилиян Енчев, началникът на Регионално управление на образованието Веселка Асенова и началникът на отдел „Хуманитарни дейности“ Емилия Николова.

Емилиян Енчев приветства участниците: „От името на кмета на Община Видин, д-р Цветан Ценков, Ви пожелавам ползотворно сътрудничество с нашите колеги и нека престоят ва нашия град остави незабравими дни, след които ще има какво да разкажете, когато се върнете по родните си места“. Веселка Асенова също поздрави присъстващите, като отбеляза, че проектите по Европейската програма „Еразъм+“ са възможност да се научат различни начини на преподаване и методи, свързани с образованието.

Директорът на ДГ „Русалка“ Красимира Виденова посочи активностите на одобрения проект „Щастливи деца – бъдещи STEAM иноватори и изследователи“. Всяка страна, партньор, представи своята образователна институция. На срещата бяха обсъдени перспективите на STEAM подхода за развиване на комплексни умения като творчество, критично мислене, работа в екип и разрешаване на педагогически ситуации. Идеята е създаване на средства за учене на децата в детските градини в забавна и безопасна за тях среда, чрез атрактивни играчки.

Общият размер на средствата по проекта са 60 000 евро, безвъзмездна помощ, финансирани от Европейския съюз, които са предвидени за осъществяване на мобилности и оборудване на STEAM центрове на участващите детски градини. Неговата продължителност е 24 месеца, от 01.01.2024 – 31.12.2024 г.

В края на срещата страните размениха помежду си подаръци.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest