Региона

Ясни са кандидатите в основната фаза на Програма „LIFE“

Работна група експерти по Интегрирания проект по Програма „LIFE“ на Европейския съюз „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” извърши оценка за допустимост на кандидатите, отговарящи на критериите за приоритизиране на крайните бенефициенти чрез състезателен подбор.

57 са одобрените кандидати, подали документи в периода 01.08.2023 г. до 31.10.2023 г. по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз – LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR.

В случаите на преминаване към отопление с природен газ одобреният кандидат в двумесечен срок от обявяване на резултатите (до 15.01.2024 г.) представя в общината технически проект за газификация на имота (включващ и вида на отоплителните уреди – газов котел или газов конвектор/и), съгласно изискванията на нормативната уредба.

В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза одобреният кандидат в двумесечен срок от обявяване на резултатите (до 15.01.2024 г.) представя техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

Приемът на документи за кандидатстване продължава, като поканата към гражданите ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не по-късно от 30.04.2024 г. Класирането на кандидатите, подали формуляри в периода 01.11.2023 г. – 31.01.2024 г., ще бъде извършено до 28.02.2024 г.

Списъка на одобрените кандидати в основната фаза за периода 01.08 – 31.10.2023 г. можете да видите тук.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest