ПУДООС отпусна 1.7 млн. лв. за реконструкция на водопроводна мрежа на 29 улици в Свищов

На свое заседание УС на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда взе решение за финансиране на инвестиционен проект на община Свищов.

За реализацията на проекта ще бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ от бюджета на ПУДООС, в размер на 1 748 012,15 лева с ДДС.

С отпуснатите средства ще се подменят 7529 метра компрометирани водопреносни тръби на 29 улици в Свищов, които са амортизирани и създават затруднения в районите, които захранват. Тяхната подмяна ще доведе до значително намаляване на водозагубите и честите аварии по трасето на водопроводите, като същевременно ще подобри водоподаването и качеството на водата.

Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Свищов ще бъде извършена по следните улици: кв. „Рила“, ул. „Д. Ценов“, ул. „Д. Г. Анев“, ул. „Козлодуй“, ул. „Вихрен“, ул. „27-ми юни“, ул. „Х. Димитър“, ул. „Екзарх Антим I“, кв. „Ст. Ников“, ул. „К. Д. Аврамов“, ул. „Д. Хадживасилев“, ул. „Ст. Михайловски“, ул. „Шипка“, ул. „Иконом Христо Василев“, ул. „Н. Бозвели“, ул. „Ц. Бояджиев“, ул. „Ив. Данчев“, ул. „В. Левски“, ул. „Тракия“, ул. „д-р Д. Хр. Павлович“, ул. „Хр. Смирненски“, ул. „Ст. Караджа“, ул. „К. Цанков“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „П. Евтимий“, ул. „Г. Катранов“, ул. „Г. Матев“, ул. „Арда“, ул. „Росица“.

С реализирането на проекта в град Свищов, освен че ще се намалят авариите по водопроводната мрежа, ще се подобри и състоянието на противопожарното подаване чрез полагане на нов, сигурен водопровод и нови пожарни хидранти, отговарящи на изискванията на Наредба №13/1971 г.

По проекта предстои избор на фирма изпълнител, а строително-монтажните работи се очаква да започнат през месец юни тази година.

След полагането на тръбите и изтичане на технологичното време за улягане на изкопите, всички улици ще бъдат изцяло преасфалтирани.

Припомняме, че през 2019 г. Общината изпълни обект: “Изграждане и подмяна на водопровод на част от уличната мрежа на територията на гр. Свищов“, обхващащ 40 улици в града. Подмениха се старите и амортизирани водопроводни тръби със средства предоставени от ПУДООС, целева субсидия от държавния бюджет и собствени бюджетни средства. За изпълнение на обекта бяха извършени дейности на стойност 1 433 379 лева. Общата дължина на изпълнения водопровод бе 11 050,10 м.

Заедно със стария и приключването на новия проект, Общината ще успее да подмени тръбите и подобри водоподаването на повече от 70 улици в Свищов, което означава, че ще бъде извършена реконструкция на приблизително 85% от водопроводната мрежа в града.

Pin It on Pinterest